2015.06.26_11_prielom_dunajca

Prielom Dunajca

Národná prírodná rezervácia Prielom Dunajca sa nachádza na slovensko-poľskej hranici v katastroch obcí Červený Kláštor, Lechnica a Lesnica a predstavuje najväčší európsky prielom.

 

Reliéf oblasti Prielomu tvoria rohovcové vápence, zeleno-červené radiolaritové vápence, ílovce, lavicové vápence, tmavé vápence, sliene a ílovce pieninského vývoja.

 

Nádhernú scenériu popri splavovaní Dunajca vytvára pestrá kvetana podhorského až horského stupňa spestrená miestami vysokohorskými druhmi rastlinstva. Svoje zastúpenie tu má arábka pieninská, chryzantéma, horčičník pieninský či púpava pieninská.

Pestrú mozaiku vytvárajú aj lesné spoločenstvá, ktoré si v prevažnej časti územia zachovali svoj pôvodný charakter. Dominujú jedľa a buk s prímesou smreka, no návštevníci môžu natrafiť aj na lipu, jaseň a javor horský či mliečny. Na vápencových bralách je pozoruhodné uzrieť borievku netanovú a dokonca aj vzácny tis obyčajný.

Živočíšstvo v oblasti zastupuje piskor vrchovský, skaliar pestrý či murárik červenokrídly. Prielom Dunajca obývajú aj bocian čierny, orol krikľavý, výr skalný, ďubník trojprstý, orešnica perlavá, ako aj ďalšie druhy vtáctva. Vodný tok osídľuje vydra riečna, lipeň obyčajný, pstruh potočný a mrena stredomorská východná.

 

K najatraktívnejším činnostiam v chránenej prírodnej rezervácií patrí splav Dunajca na pltiach. Pre turistov, ktorí dávajú prednosť pešej turistike, je pripravený turistický chodník popri rieke Dunajec tvorený 10 zastávkami.

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Reštaurácia KÚPELE ČERVENÝ KLÁŠTOR Smerdžonka1.84 km
Koliba Studnička Vyšné Ružbachy15.61 km
Hotel Kontakt27.89 km
Koliba Studnička Vyšné Ružbachy15.61 km
Wellness Grandhotel Strand Vyšné Ružbachy15.61 km
CROCUS Kežmarské Žľaby24.95 km
Hotel Kontakt27.89 km
Grandhotel Praha28.87 km