cerveny klastor 14

Prielom Dunajca (Pieniny)

Prielom Dunajca je jednou z chránených zón Pieninského národného parku a jedným z obľúbených turistických cieľov okolia Červeného Kláštora. Územie sa vyznačuje vysokou prírodovednou a krajinársko-estetickou hodnotou.

Prielomom vedie turistický chodník, ktorý je zároveň exkurzno-náučnou trasou s 10 zastávkami. Krása prielomu sa dá obdivovať aj pri splave Dunajca na pltiach, ktorý patrí k vyhľadávaným aktivitám.

Územie je zaujímavé svojou pestrou kvetenou. Početne sú zastúpené druhy ako arábka pieninská, chryzantéma pieninská, horčičník pieninský, púpava pieninská a iné. Pestrú mozaiku vytvárajú aj lesné spoločenstvá, ktoré si v prevažnej časti územia zachovali svoj pôvodný charakter. Zo vzácnejších druhov sú zastúpené borievka netatová a tis obyčajný.

Fauna sa vyznačuje viacerými pozoruhodnými zoogeografickými prvkami. Vyskytuje sa tu jeleň hôrny, diviak hôrny, rys ostrovid, z vtákov pinka lesná, kačica divá, slávik červienka či čajka striebristá. Vodný tok osídľuje vydra riečna, pstruh potočný či mrena stredomorská východná, ktorá tu dosahuje západnú hranicu svojho rozšírenia na Slovensku.

 

Zdroj: www.pienap.sopsr.sk

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Reštaurácia KÚPELE ČERVENÝ KLÁŠTOR Smerdžonka1.19 km
Koliba Studnička Vyšné Ružbachy15.26 km
Hotel Kontakt26.16 km
Ranč Čajka29.45 km
Koliba Studnička Vyšné Ružbachy15.26 km
Wellness Grandhotel Strand Vyšné Ružbachy15.26 km
CROCUS Kežmarské Žľaby23.22 km
Hotel Kontakt26.16 km
Grandhotel Praha27.13 km