cerveny klastor 14

Prielom Dunajca (Pieniny)

Prielom Dunajca je jednou z chránených zón Pieninského národného parku a jedným z obľúbených turistických cieľov okolia Červeného Kláštora. Územie sa vyznačuje vysokou prírodovednou a krajinársko-estetickou hodnotou.

Prielom Dunajca tvorí takmer 8 km dlhý prielomový úsek tejto rieky v Pieninách v blízkosti obce Červený Kláštor. Zároveň vytvára 7 km dlhú slovensko-poľskú štátnu hranicu.

 Vedie tu aj turistický chodník, ktorý je zároveň exkurzno-náučnou trasou s 10 zastávkami. Krása prielomu sa dá obdivovať aj pri splave Dunajca na pltiach, ktorý patrí k vyhľadávaným aktivitám.

Územie je zaujímavé svojou pestrou kvetenou. Početne sú zastúpené druhy ako arábka pieninská, chryzantéma pieninská, horčičník pieninský, púpava pieninská a iné. Pestrú mozaiku vytvárajú aj lesné spoločenstvá, ktoré si v prevažnej časti územia zachovali svoj pôvodný charakter. Zo vzácnejších druhov sú zastúpené borievka netatová a tis obyčajný.

Fauna sa vyznačuje viacerými pozoruhodnými zoogeografickými prvkami. Vyskytuje sa tu jeleň hôrny, diviak hôrny, rys ostrovid, z vtákov pinka lesná, kačica divá, slávik červienka či čajka striebristá. Vodný tok osídľuje vydra riečna, pstruh potočný či mrena stredomorská východná, ktorá tu dosahuje západnú hranicu svojho rozšírenia na Slovensku.

Prístup, odkiaľ, dĺžka, čas, prevýšenie:

Východiskom trasy je obec Červený Kláštor.

Prielomom vedie červená turistická značka.

Dĺžka trasy je 7,8 km, čas prechodu 2:00 h, prevýšenie 25 m.

Bezbariérová trasa:

Začiatok: Červený kláštor

Koniec: Lesnica

Značka: červená

Dĺžka trasy: 8 km

Povrch: zhutnený štrkový

Náročnosť: so sprievodcom

Zaujímavosti:

Červený kláštor

Plte na Dunajci 

Canoe, rafting na Dunajci

Múzeum Červený Kláštor

Kláštor kartuziánov v malebných Pieninách ukrýva gotické skvosty a hodnotné expozície. Možno tu vidieť i mimoriadne vzácny herbár "lietajúceho mnícha" Cypriána z roku 1766.

Prielom Dunajca (Pieniny)

Prielom Dunajca je jednou z chránených zón Pieninského národného parku a jedným z obľúbených turistických cieľov okolia Červeného Kláštora.

CanoeRaft Dunajec Centrum

Canoe Raft Dunajec sa sa zameriava na vodné športové aktivity na rieke Dunajec, požičiavaním raftov, plastových kanoi, člnov a horských bicyklov. Organizuje tiež teambuildingové

Zdroj: www.pienap.sopsr.sk

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Goralská reštaurácia u Petríka0.03 km
Penzión Pltník0.05 km
Bath Red Monastery - Smerdžonka0.05 km
Kúpele Červený Kláštor – Smerdžonka1.20 km
Ubytovanie v Kláštore Kartuziánov1.48 km
Penzión Pltník0.05 km
Bath Red Monastery - Smerdžonka0.05 km
Obecný penzión Červený Kláštor0.10 km
Penzión pod Troma Korunami0.35 km
Privát Sokolica0.78 km