cerveny klastor 14

Prielom Dunajca (Pieniny)

Prielom Dunajca je jednou z najkrajších prírodných rezervácii v Európe.

V dĺžke 8,5 km ho vymodelovala rieka Dunajec v podloží pieninského úseku bradlového pásma. Údolie rieky je tu hlboké 200 - 300 m a koryto vytvára 7 veľkých meandrov.

Predstavuje krajinársky a prírodovedne najhodnotnejšie územie Pieninského národného parku s veľmi významnou turistickou atraktivitou. Červeno značkovaný turistický chodník popri rieke v prielome spája známy Červený Kláštor s obcou Lesnica a aj s poľskými kúpeľmi Szczawnica. Chodník je zároveň náučno-exkurznou trasou s 10 zastávkami. Krása prielomu sa dá obdivovať aj pri splave Dunajca na pltiach, ktorý je miestnou turistickou atrakciou. Adrenalínové zážitky ponúka splav Dunajca na raftoch. Dunajec pri svojom toku kaňonom vytvára po celej svojej dĺžke štátnu hranicu s Poľskou republikou.

Zdroj: www.pieninyportal.com.

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Reštaurácia KÚPELE ČERVENÝ KLÁŠTOR Smerdžonka1.19 km
Koliba Studnička Vyšné Ružbachy15.26 km
Hotel Kontakt26.16 km
Ranč Čajka29.45 km
Koliba Studnička Vyšné Ružbachy15.26 km
Wellness Grandhotel Strand Vyšné Ružbachy15.26 km
CROCUS Kežmarské Žľaby23.22 km
Hotel Kontakt26.16 km
Grandhotel Praha27.13 km