cerveny klastor 14

Prielom Dunajca (Pieniny)

Prielom Dunajca je jednou z chránených zón Pieninského národného parku a jedným z obľúbených turistických cieľov okolia Červeného Kláštora. Územie sa vyznačuje vysokou prírodovednou a krajinársko-estetickou hodnotou.

Prielomom vedie turistický chodník, ktorý je zároveň exkurzno-náučnou trasou s 10 zastávkami. Krása prielomu sa dá obdivovať aj pri splave Dunajca na pltiach, ktorý patrí k vyhľadávaným aktivitám.

Územie je zaujímavé svojou pestrou kvetenou. Početne sú zastúpené druhy ako arábka pieninská, chryzantéma pieninská, horčičník pieninský, púpava pieninská a iné. Pestrú mozaiku vytvárajú aj lesné spoločenstvá, ktoré si v prevažnej časti územia zachovali svoj pôvodný charakter. Zo vzácnejších druhov sú zastúpené borievka netatová a tis obyčajný.

Fauna sa vyznačuje viacerými pozoruhodnými zoogeografickými prvkami. Vyskytuje sa tu jeleň hôrny, diviak hôrny, rys ostrovid, z vtákov pinka lesná, kačica divá, slávik červienka či čajka striebristá. Vodný tok osídľuje vydra riečna, pstruh potočný či mrena stredomorská východná, ktorá tu dosahuje západnú hranicu svojho rozšírenia na Slovensku.

Bezbariérová trasa:

Začiatok: Červený kláštor

Koniec: Lesnica

Značka: červená

Dĺžka trasy: 8 km

Povrch: zhutnený štrkový

Náročnosť: so sprievodcom

Zaujímavosti: Červený kláštor, plte na Dunajci 

 

Zdroj: www.pienap.sopsr.sk

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Goralská reštaurácia u Petríka0.03 km
Penzión Pltník0.05 km
Bath Red Monastery - Smerdžonka0.05 km
Kúpele Červený Kláštor – Smerdžonka1.20 km
Ubytovanie v Kláštore Kartuziánov1.48 km
Penzión Pltník0.05 km
Bath Red Monastery - Smerdžonka0.05 km
Obecný penzión Červený Kláštor0.10 km
Penzión pod Troma Korunami0.35 km
Privát Sokolica0.78 km