obr.pree-mail004

Prírodná pamiatka Podmorský zosuv

Prírodná pamiatka Podmorský zosuv sa nachádza v katastrálnom území obce Víťaz na rozlohe 0,51 ha. Podmorský zosuv bol za prírodnú pamiatku vyhlásený v roku 1986.

Ide o strmú skalnú stenu vytvorenú ťažbou kameňa. Je zaujímavá hlavne prítomnosťou mnohých skamenelín, hlavne fauny mäkkýšov a foraminifér.

 

Zdroj: www.sopsr.sk