Oľšnikov. Foto www.olsinkov.webnode.sk

Prírodná rezervácia Beskyd

Chránené územie Beskyd sa rozprestiera vo výmere 49,44 ha v katastrálnom území obce Svetlice v okrese Medzilaborce. Za prírodnú rezerváciu bolo vyhlásené v roku 1981.

Prírodná rezervácia Beskyd s piatym stupňom ochrany je vyhlásená na ochranu ojedinelého zbytku zachovalých pôvodných lesov Nízkych Beskýd, ako ukážky biodiverzity biocenóz na vedeckovýskumné, náučné a kultúrnovýchovné ciele.

 

Zdroj: uzemia.enviroportal.sk

Titulná foto: Oľšnikov – www.olsinkov.webnode.sk

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Penzión Andy13.54 km
Eurohotel Laborec13.67 km
Reštaurácia Buena13.75 km
Pizzeria Garfield13.79 km
Penzión Ľudmila16.07 km
Turistická ubytovňa Borovka9.56 km
Penzión Andy13.54 km
Eurohotel Laborec13.67 km
Rekreačné stredisko FALKO DANOVÁ13.71 km
Penzión Ľudmila16.07 km