finticke svahy

Prírodná rezervácia Fintické svahy

Nad obcou Fintice sa tiahnu kamenisté svahy pohoria Stráže. Podklad tvoria andezity, ktoré sú veľmi výhrevné. Preto sú porastené xerotermnými (suchomilnými a teplomilnými) druhmi rastlín.

Fintické svahy sú ozajstnou botanickou klenotnicou (PR od roku 1980). Rastie tu vzácny a chránený poniklec obyčajný (Pulsatilla grandis), poniklec otvorený (Pulsatilla patens) a kosatec bezlistý (Iris aphylla). Prehriate svahy skál sa stali domovom chránenej jašterice múrovej (Lacerta muralis).

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Hotel Dukla Prešov7.24 km
Camp ZLATÉ KOPYTO26.30 km
Hotel Dukla Prešov7.24 km
Horský hotel Javorná15.46 km
Hotel Bellevue Bardejov25.24 km
Ranč Zaľubova25.74 km
Camp ZLATÉ KOPYTO26.30 km