jazero_1-2013

Prírodná rezervácia Jezersko

Prírodná rezervácia sa nachádza 2 km juhojuhozápadne od obce Jezersko. Z geomorfologického hľadiska je to územie rozsiahlejšieho zosuvného územia. Jezerské jazero, vzniklo zahradením klinovite zbiehajúcich krýh, ktoré sa pri bočnom tlaku vyzdvihovali a ukláňali a vytvorili val ohraničujúci jazero. Jazero je hlboké 2-4 m s max. hĺbkou uprostred 7,5 m. Brehy jazera lemuje smrekový porast. Kvetenu reprezentujú ponorené porasty močiarky niťovitolistej (Batrachium trichophyllum). Na vodu odtekajúcu povrchom a podzemnou cestou sú viazané spoločenstvá pramenísk so žerušnicou horskou a záružlím močiarnym (Cardamino-Chrysosplenietumalternifolii). Zo živočíšnych druhov je tu významný výskyt endemitov mloka vrchovského (Triturus alpestris) a mloka karpatského (Triturus montanus). Z obce Jezersko vedie k jazeru zeleno značený turistický chodník. Zdroj: www.pieniny.sk

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Reštaurácia KÚPELE ČERVENÝ KLÁŠTOR Smerdžonka11.75 km
Hotel Kontakt14.83 km
Koliba Studnička Vyšné Ružbachy16.75 km
Ranč Čajka20.28 km
Hotel Hubert **** Vital Resort24.24 km
CROCUS Kežmarské Žľaby11.89 km
Hotel Kontakt14.83 km
Grandhotel Praha15.72 km
Koliba Studnička Vyšné Ružbachy16.75 km
Wellness Grandhotel Strand Vyšné Ružbachy16.75 km