kosatecmirkovce

Prírodná rezervácia Mirkovská kosatcová lúka

Mirkovská kosatcová lúka bola vyhlásená za prírodnú rezerváciu v roku 1979. Ide o torzo mokradného biotopu Košickej kotliny zachované ako úzka medza obklopená poľnohospodárskou pôdou.

Je to chránené nálezisko kosatca sibírskeho. Tento vysokohodnotný stabilizačný prvok v intenzívne využívanej poľnohospodárskej krajine poskytuje útočisko aj mnohým iným chráneným druhom rastlín a živočíchov, napr. chrapkáčovi poľnému (Crex crex).

 

Zdroj: www.sopsr.sk

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Hotel Dukla Prešov13.07 km
Hotel Zelená Lagúna ****29.77 km
Hotel Dukla Prešov13.07 km
Ranč Zaľubova16.57 km
Hotel Zelená Lagúna ****29.77 km