Prírodná rezervácia Mokré lúky pod Čertižným. Foto: www.certizne.eu

Prírodná rezervácia Mokré lúky pod Čertižným

Prírodná rezervácia Mokré lúky pod Čertižným je chráneným územím katastra obce Čertižné na výmere 1,36 ha. V terénnej depresii vedľa hospodárskej krajiny Laboreckej vrchoviny sa zachovali biologicky hodnotné slatino-rašelinové spoločenstvá, málo narušené ľudskými zásahmi.

Chránené územie tvoria podmáčané lúčne a slatinné spoločenstvá v rôznych postupných štádiach, krovité vŕby a porast jelše lepkavej. Medzi najvýznamnejšie chránené, vzácne a ohrozené druhy rastlín v rezervácii patria vachta trojlistá, iskerník veľký, rašelinníky, kruštík močiarny a vlhkomilné a mokraďové ostrice. Z krovitých vŕb sú zastúpené vŕba popolavá, vŕba ušatá a vzácna vŕba päťtyčinková.

Čertižnianske lúky vytvárajú vhodné podmienky aj pre vzácne a ohrozené živočíchy. Z vtákov je tu zastúpený trsteniarik obyčajný a sedmohlások obyčajný.

 

Zdroj textu a titulnej foto: www.certizne.eu

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Penzión Driečna **4.45 km
Penzión Ľudmila6.51 km
Pizzeria Garfield9.05 km
Reštaurácia Buena9.12 km
Eurohotel Laborec9.22 km
Penzión Habura2.95 km
Penzión Alexander3.04 km
Penzión Driečna **4.45 km
Turistická ubytovňa - Infocentrum Vladiča6.43 km
Penzión Ľudmila6.51 km