Prírodná rezervácia Pusté pole

Prírodná rezervácia Pusté pole, vyhlásená v roku 1983, je xerotermná lúka na andezitovom podklade, ktorá sa nachádza v Slánskych vrchoch medzi obcami Zlatá Baňa a Červenica. Rastie tu najbohatšia populácia ponikleca veľkokvetého (Pulsatila grandis) v celých Slánskych vrchoch. Lokality ponikleca boli na území celého Slovenska v posledných desaťročiach veľmi zmenšované a redukované v dôsledku rekultivačných prác alebo postupným zarastaním stanovíšť. Preto je na tomto území nevyhnutná starostlivosť formou extenzívneho kosenia a pasenia, ktoré naša správa zabezpečuje v dvojročných intervaloch. Zdroj: www.sopsr.sk

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Hotel Dukla Prešov14.15 km
Hotel Zelená Lagúna ****20.65 km
Rekreačné zariadenie Zelený Breh6.52 km
Ranč Zaľubova10.66 km
Hotel Dukla Prešov14.15 km
Hotel Zelená Lagúna ****20.65 km