Prírodné a kultúrne klenoty Polonín a Bieszczad

Praktické info: 3-dňový produkt  CR

Lokalita: Poloniny – Medzilaborce – Sanok

Odporúčaný spôsob dopravy: automobil, autobus

Popis produktu:

Objavte slovensko-poľské pohraničie v oblasti Prešovského kraja a Podkarpatského vojvodstva patrí svojimi prírodnými hodnotami a kultúrnymi pamätihodnosťami k unikátnym v rámci oboch štátov. Pokoj, ktorý tu nájdete v lone karpatskej prírody, je zvýraznený výskytom zubra hrivnatého – ojedinelého európskeho suchozemského cicavca. Očarí vás aj množstvo chránených území, ktoré sú zaradené do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného  dedičstva UNESCO. Okrem nedotknutej prírody sa môžete pokochať kultúrnymi a technickými pamiatkami, ktoré sú svedectvom vysokej vedomostnej, ale aj citovej vyspelosti ľudí žijúcich na oboch stranách hranice. Karpatský oblúk je miestom niekoľko storočného spolunažívania viacerých etnických skupín. Dominantným minoritným etnikom sú Rusíni, na poľskej strane Lemkovia. História má okrem svetlých aj tienisté stránky, čoho svedectvom sú pietne miesta pripomínajúce tragické udalosti 1. a 2. svetovej vojny.

Itinerár:

1. deň

9.00 – 09.30 ➡️  Infocentrum stredisko Správy NP Poloniny 

V informačnom stredisku v Novej Sedlici získate základné informácie o chránenom území Národného parku Poloniny, ktorý je jediným územím na Slovensku, kde vo voľnej prírode žije zubor hrivnatý. Slúži aj na vedecké účely, organizujú sa tu mnohé ochranárske podujatia, súťaže so zameraním na ochranu prírody, či semináre. Odporúčaný čas na prehliadku: 30 minút

9.30 – 12.30 ➡️ Turistický výstup/Cyklovýstup - Lúka medovej baby

Na trase z Novej Sedlice na vrchol Riabej skaly sa nachádza turisticky významné miesto označované ako Lúka medovej baby.  Ide o veľkú lúku s monumentálnou sochou ženy – Medovej baby, ktorá má výšku 7 metrov. Možnosť absolvovať trasu aj na bicykli. Odporúčaný čas na prehliadku: 3 hodiny

luka medovej baby

Obed

13.15 – 13.30 ➡️  Uličské Krivé

Drevený gréckokatolícky Chrám Sv. Archanjela Michala v Uličskom Krivom. Odporúčaný čas na prehliadku: 15 minút

13.45 – 14.15 ➡️  Ulič

Miniskanzen drevených chrámov v obci Ulič. Odporúčaný čas na prehliadku: 30 minút

14.40 – 15.00 ➡️  Vodárenská nádrž Starina

Nenechajte si újsť pohľad na najväčšiu vodnú nádrž na pitnú vodu na Slovensku, ktorá je zároveň aj najväčším zdrojom pitnej vody v strednej Európe. Odporúčaný čas na prehliadku: 20 minút

Starina JŠ

15.10 – 15.30 ➡️  Beskydský panteón

Symbolický cintorín významných osobností z oblasti Polonín. Odporúčaný čas na prehliadku: 20 minút

* Tip v okolí - Jalová 

Gréckokatolícky drevený Chrám sv. Juraja Veľkomučeníka v Jalovej je ďalším z unikátnych diel spojených s kultúrnym odkazom ľudí žijúcich v kraji pod Poloninami. Bol postavený v roku 1792 a patril k tzv. „chrámom v kožuchu“, keďže bol omietnutý a obielený.  Objekt, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou má  jednoduchú zrubovú konštrukciu postavenú na kamennom základe. Odporúčaný čas na prehliadku:20 minút 

16.00 – 17.00 ➡️  Snina

Kaštieľ rodiny Rhollovcov v Snine je dominantným historickým objektom mesta, v ktorého zrekonštruovaných priestoroch sú zriadené muzeálne expozície, galéria a knižnica. Odporúčaný čas na prehliadku: 1 hodina

Večera a ubytovanie

21.00 – 23.00 ➡️  Kolonické sedlo

V astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle môžete zažiť nezabudnuteľné pozorovanie nočnej oblohy (1 -2 hodiny – pozorovanie len za vhodného počasia)

kolonica 1

 

2. deň

08.30 – 10.00 ➡️  Múzeum Zemplínske Hámre                                                                                      

Na mieste, ktoré slúžilo pre robotníkov pracujúcich pri spracovaní železa, bolo zriadené bolo v roku 2015 múzeum. Odporúčaný čas na prehliadku: 1,5 hodiny

10.30 – 10.50 ➡️ Osadné 

Krypta v Osadnom je jedinečná kultúrna pamiatka, kde sa pod oltárnou časťou pravoslávneho chrámu Voznesenia Hospodinovho nachádza krypta 1025 vojakov z 1. svetovej vojny. Odporúčaný čas na prehliadku: 20 minút

11.30 – 11.50 ➡️  Krásny Brod

Monastyr Zoslania sv. Ducha v Krásnom Brode patrí medzi jeden z najstarších a najvýznamnejších monastyrov (monastyr – kláštor mníchov východného obradu) na Slovensku. Odporúčaný čas na prehliadku: 20 minút

monastyr krasny brod a

Obed 

12.45 – 14.50 ➡️  Medzilaborce                                                                                         

➡️ Múzeum moderného umenia A. Warhola v Medzilaborciach je v znamení predovšetkým stálej expozície diel Andyho Warhola, prevažne vo forme serigrafií – sieťotlačí. Odporúčaný čas na prehliadku: 1 hodina     

➡️ Socha dobrého vojaka Švejka v Medzilaborciach je umiestnená na železničnej stanici. Bola vyrobená počas medzinárodného sympózia rezbárov v roku 2018. Odporúčaný čas na prehliadku: 10 minút                                       

➡️ Miniskanzen v Medzilaborciach vám priblíži tradičný život Rusínov na východe Slovenska, konkrétne v zemplínskom regióne. Odporúčaný čas na prehliadku: 30 minút                                                                                                          

miniskanzen_medzilaborce_1

15.05 – 15.35 ➡️ Palota

Vojenský cintorín z 1. svetovej vojny v Palote je jednou z lokalít, ktorá vás určite podnieti k zamysleniu, nachádza pri frekventovanej ceste do Poľska. Na cintoríne je pochovaných 151 obetí bojov z prvej svetovej vojny. Odporúčaný čas na prehliadku: 30 minút

16.30 – 17.00 ➡️   Zámok Sobieň

Z ruín chráneného územia hradného komplexu, ktorý vznikol v 13.storočí nad údolím rieky San sa vám na rozlúčku naskytne nádherný výhľady na celé okolie. Odporúčaný čas na prehliadku: 30 minút

17.00 ➡️  presun Sanok večera /ubytovanie /voľný program 

3. deň

09.15 – 10.45 ➡️   Sanok - Múzeum ľudovej architektúry 

Veľmi zaujímavým bodom je návšteva skanzenu, ktorý je považovaný za najstaršie zariadenie svojho druhu v Poľsku. Vzniklo v roku 1958 a je zároveň aj najväčším poľským múzeom v prírode. Odporúčaný čas na prehliadku: 1,5 hodiny                 

11.00 – 12.00 ➡️   Sanok

Pomyselná vstupná brána do Bieszczad, mesto je situované v juhovýchodnej časti Poľska na brehu rieky San, ktorá sa dá aj splavovať ponúka mnoho možností relaxu, ale aj aktívneho poznávania. Odporúčaný čas na prehliadku: 1,5 hodiny

12.15 – 13.15 ➡️   Zagórz 

Navštívte mesto založené v 14. storočí, pri ktorého návšteve určite nevynechajte jeho najvzácnejšiu kultúrnu pamiatku, a to ruiny kláštorného komplexu Bosých Karmelitánov z 18. storočiam. Odporúčaný čas na prehliadku: 1 hodina

Obed 

14.30 – 15.00 ➡️  Turzaňsk

Nachádza sa tu unikátna stavba - drevený sakrálny Chrám sv. Michala Archanjela ,ktorý je zaradený do zoznamu UNESCO. Je to tiež miesto, ktoré bolo v minulosti obývané etnikom Lemkov. Odporúčaný čas na prehliadku: 30 minút 

15.15 – 16.00 ➡️ Komaňcza

Klenotom architektúry mesta je drevený Chrám Ochrany Blahoslavenej Panny Márie, postavený v roku 1802. Ďalšou vzácnosťou je Kláštor Sestier Svätej Rodiny z Nazareta, ktorý má charakter kúpeľného penziónu vo švajčiarskom štýle. Odporúčaný čas na prehliadku: 45 minút                                                                                                                           

Večera a návrat  

Mapa s brožúrou

 

Zdroje informácií

Projekt „Karpatské dobrodružstvá - nové cezhraničné produkty cestovného ruchu“ č. INT/EK/PO/1/II/B/0157 je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020.

Body výletu

Lúka medovej baby (Poloniny)

Na trase z Novej Sedlice na vrchol Riabej skaly sa nachádza turisticky významné miesto označované ako Lúka medovej baby.  Ide o veľkú lúku s monumentálnou sochou ženy – Medovej baby, ktorá má výšku 7 metrov.

Informačné stredisko Národného parku Poloniny

V informačnom stredisku v Novej Sedlici získate základné informácie o chránenom území Národného parku Poloniny, ktorý je jediným územím na Slovensku, kde vo voľnej prírode žije zubor hrivnatý. Slúži aj na vedecké účely, organizujú sa tu mnohé ochranárske podujatia, súťaže so zameraním na ochranu prírody, či semináre. Odporúčaný čas na prehliadku: 30 minút

Drevený chrám, Uličské Krivé

Drevený gréckokatolícky Chrám Sv. Archanjela Michala v Uličskom Krivom. Odporúčaný čas na prehliadku: 15 minút

Miniskanzen Ulič

Miniskanzen drevených chrámov v obci Ulič. Odporúčaný čas na prehliadku: 30 minút

Vodárenská nádrž Starina

Nenechajte si újsť pohľad na najväčšiu vodnú nádrž na pitnú vodu na Slovensku, ktorá je zároveň aj najväčším zdrojom pitnej vody v strednej Európe. Odporúčaný čas na prehliadku: 20 minút

Beskydský panteón

Symbolický cintorín významných osobností z oblasti Polonín. Odporúčaný čas na prehliadku: 20 minút

Sninský kaštieľ

Kaštieľ rodiny Rhollovcov v Snine je dominantným historickým objektom mesta, v ktorého zrekonštruovaných priestoroch sú zriadené muzeálne expozície, galéria a knižnica. Odporúčaný čas na prehliadku: 1 hodina

Astronomické observatórium na Kolonickom sedle

V astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle môžete zažiť nezabudnuteľné pozorovanie nočnej oblohy (1 hodina – podľa dohody aj viac – pozorovanie len za vhodného počasia)

Zemplínske Hámre – múzeum a náučný chodník

Na mieste, ktoré slúžilo pre robotníkov pracujúcich pri spracovaní železa, bolo zriadené bolo v roku 2015 múzeum. Odporúčaný čas na prehliadku: 1 hodina

Krypta v Osadnom

Krypta v Osadnom je jedinečná kultúrna pamiatka, kde sa pod oltárnou časťou pravoslávneho chrámu Voznesenia Hospodinovho nachádza krypta 1025 vojakov z 1. svetovej vojny. Odporúčaný čas na prehliadku: 20 minút

Monastyr Krásny Brod

Monastyr Zoslania sv. Ducha v Krásnom Brode patrí medzi jeden z najstarších a najvýznamnejších monastyrov (monastyr – kláštor mníchov východného obradu) na Slovensku. Odporúčaný čas na prehliadku: 20 minút

Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach

Múzeum je v znamení predovšetkým stálej expozície diel Andyho Warhola, prevažne vo forme serigrafií – sieťotlačí. Odporúčaný čas na prehliadku: 1 hodina 

Miniskanzen rusínskej dediny Medzilaborce

Priblíži vám tradičný život Rusínov na východe Slovenska, konkrétne v zemplínskom regióne. Odporúčaný čas na prehliadku: 30 minút     

Vojnový cintorín Palota

Vojenský cintorín z 1. svetovej vojny v Palote je jednou z lokalít, ktorá vás určite podnieti k zamysleniu, nachádza pri frekventovanej ceste do Poľska. Na cintoríne je pochovaných 151 obetí bojov z prvej svetovej vojny. Odporúčaný čas na prehliadku: 30 minút

Komańcza

Klenotom architektúry mesta je drevený Chrám Ochrany Blahoslavenej Panny Márie, postavený v roku 1802. Ďalšou vzácnosťou je Kláštor Sestier Svätej Rodiny z Nazareta, ktorý má charakter kúpeľného penziónu vo švajčiarskom štýle. Odporúčaný čas na prehliadku: 1 hodina 

Zámok Sobieň

Z ruín chráneného územia hradného komplexu, ktorý vznikol v 13.storočí nad údolím rieky San sa vám na rozlúčku naskytne nádherný výhľady na celé okolie. Odporúčaný čas na prehliadku: 1 hodina

Múzeum ľudovej architektúry v Sanoku

Veľmi zaujímavým bodom je návšteva skanzenu, ktorý je považovaný za najstaršie zariadenie svojho druhu v Poľsku. Vzniklo v roku 1958 a je zároveň aj najväčším poľským múzeom v prírode. Odporúčaný čas na prehliadku: 1,5 hodiny                                                                                                              

Sanok

Pomyselná vstupná brána do Bieszczad, mesto je situované v juhovýchodnej časti Poľska na brehu rieky San, ktorá sa dá aj splavovať ponúka mnoho možností relaxu, ale aj aktívneho poznávania. Odporúčaný čas na prehliadku: 1,5 hodiny

Zagórz

Navštívte mesto založené v 14. storočí, pri ktorého návšteve určite nevynechajte jeho najvzácnejšiu kultúrnu pamiatku, a to ruiny kláštorného komplexu Bosých Karmelitánov z 18. storočiam. Odporúčaný čas na prehliadku: 1 hodina

Turzańsk

Nachádza sa tu unikátna stavba - drevený sakrálny Chrám sv. Michala Archanjela ,ktorý je zaradený do zoznamu UNESCO. Je to tiež miesto, ktoré bolo v minulosti obývané etnikom Lemkov. Odporúčaný čas na prehliadku: 30 minút