Kaplnka uspenia Presvätej Bohorodičky, Čirč. Foto: KOCR SVS

Pútnické miesto Čirč

Významné pútnické miesto horného Šariša sa nachádza v obci Čirč v okrese Stará Ľubovňa. Najstarší údaj o obci je z roku 1330. O farnosti sa zachovali doklady z vizitácie biskupa Michala Manuela Olšavského z roku 1751.

Za čias pôsobenia miestneho kňaza Jána Janoviča došlo v roku 1898 k udalostiam, o ktorých sa vo farskej kronike písanej kňazom Mirónom Podhájeckym nachádza táto zmienka:

„Dvom čirčským dievčatám, ktoré pásli kravy pod Uhliskami, zjavil sa akýsi starec, ktorý im položil otázku, či by nechceli, aby tu prichádzalo veľa ľudí na púte. Po súhlase dievčat starec zapichol palicu do zeme a na tom mieste vytryskol prameň vody s liečivými účinkami. Starec žiadal, aby tu bola postavená kaplnka.”

Keď dievčatá oznámili v obci, čo zažili, stretli sa s nepochopením. Od toho času stíhali obec pohromy, ktoré vyvrcholili veľkými záplavami. Až po nich sa obec rozhodla postaviť na mieste zjavenia kaplnku, ktorú zasvätili Uspeniu Presvätej Bohorodičky. Ľudia začali na toto miesto prichádzať a podľa podania tu došlo k viacerým zázračným uzdraveniam. Pod dojmom týchto udalostí postavili veriaci ešte jednu novú kaplnku.

V roku 1973 bola do interiéru pôvodnej kaplnky Uspenia Presvätej Bohorodičky umiestnená ikona od majstra Križanovského. Kaplnku posvätil biskup Vasil Hopko.

Každoročne sa na Čirčskej hore konajú púte, ktoré navštevuje mnoho ľudí nielen z domova, ale aj z cudziny, najmä zo susedného Poľska. Odpustová slávnosť sa v Čirči koná vždy na rozhraní mesiacov august a september.

 

Zdroj: www.grkatpo.sk

Titulná foto: KOCR Severovýchod Slovenska

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Motorest Javorina5.44 km
Pizzeria Biely Dom12.13 km
Bowling u Piťa12.60 km
Troja12.66 km
Reštaurácia XXL12.69 km
Hotel Mladosť **12.10 km
Troja12.66 km
Ubytovanie Magnólia Rožkovany13.74 km
Penzión - Renesance Restaurant14.83 km
Hotel Sorea Ľubovňa16.10 km