Pútnické miesto Šašová

Obec Šašová so svojím milostivým obrazom Bohorodičky má zaujímavú minulosť spojenú so zázračnými udalosťami. Obec leží v Nízkych Beskydách neďaleko Bardejova a je filiálkou farnosti Ortuťová.

Prvá písomná zmienka o obci je zo 14. storočia (1352). Pôvodný drevený chrám bol postavený ďaleko za dedinou a jeho súčasťou bola aj mariánska ikona, ktorá dnes priťahuje pútnikov. Presnejšie údaje o zázrakoch spojených s ikonou sa nezachovali, ale isto sa tu udiali mimoriadne udalosti. Svedčí o tom vzácny dokument, list pápeža Pia VI. z 30. júna 1779, v ktorom sa hovorí o udelení plnomocných odpustkov pre chrám v Šašovej na 7 rokov. Dokument bol podľa kánonickej vizitácie z roku 1834 uložený v chráme vo svätostánku a spomína milostivý obraz ako „miraculosa” – zázračný.

V prvej polovici 19. storočia, najmä pre veľkú vzdialenosť chrámu od obce, sa rozhodli obyvatelia postaviť nový murovaný chrám priamo vo farnosti. Po vybratí vhodného miesta veriaci požiadali vlastníka pozemku o predaj za primeranú cenu. Ten, aj keď mal dosť zeme, odmietol. Keď sa však milostivý obraz niekoľkokrát zjavil na tomto vyhliadnutom mieste, v majiteľovi sa pohlo svedomie, a tak nielenže súhlasil s výstavbou, ale pozemok na tento účel daroval.

Výstavba chrámu bola ukončená v roku 1842 a súčasne bol do nej prenesený zázračný obraz. V súvislosti s týmito udalosťami sa spomínajú aj mimoriadne vypočutia a uzdravenia. V blízkosti chrámu sa nachádza prameň, ktorému sa pripisujú zázračné účinky na očné choroby. V roku 1888 tu postavili kaplnku.

Od roku 1845 sa tu každoročne na sviatok Uspenia Presvätej Bohorodičky konajú tradičné púte.

 

Zdroj: www.grkatpo.sk

 

POZRI TIEŽ:

Bardejov (UNESCO)

Meštianske domy, radnica, Bazilika minor sv. Egídia, maľovaný dom, socha kata a množstvo ďalších zaujímavostí na každom kroku...

Gréckokatolícky drevený chrám Stretnutia Pána so Simeonom, Kožany

DREVENÝ CHRÁM SO VZÁCNYM ZVONOM Z ROKU 1406 Malá obec s názvom Kožany v regióne Šariš, ktorá má síce len okolo sto obyvateľov avšak ponúka návštevu g...