Rafinéria ropy Jedlicze

Rafinéria ropy Jedlicze a hrobka Tytusa Trzecieskeho

Približne 9 km za Krosnom leží obec Jedlicze, v ktorej sa nachádza funkčná rafinéria. Založená bola začiatkom 20. storočia v neďalekom Borku, ktorý je v súčasnosti súčasťou mestečka – po tom, čo mesto Jedlicze získalo prístup k železničnej trati, vytvorilo to komunikačné a dopravné podmienky.

Ropnú rafinériu založilo Hannoverské Galicyjskie Gwarectwo Naftowe so sídlom v Krosne (patriace Maďarskému a Haličskému účastinárskemu tovarišstvu ropného priemyslu v Budapešti a od roku 1911 holandsko-francúzskej firme Du Nord), pre ktoré bolo takéto riešenie najviac výnosné.

Do roku 1912 sa rafinéria výrazne rozširovala a modernizovala. V tom čase vyrábala okrem iného aj petrolej, benzín, tzv. modrý olej, parafín a asfalt. Dobrý stav existujúcej rafinérskej techniky umožňoval aj vývoz produkcie do Belgicka, Francúzska, Holandska a Nemecka. V nasledujúcich rokoch rafinériu niekoľkokrát prevzali rôzne firmy.

Počas 2. svetovej vojny benzín a olej vyrábali pre svoje vojenské potreby v Jedliczi Nemci. Od roku 1999 je majoritným akcionárom v ropnej rafinérii Jedlicze PKN Orlen.

Hrobka Tytusa Trzecieskeho

Na komunálnom cintoríne v Jedliczi (asi 1,5 km od rafinérie) sa nachádza hrobka Tytusa Trzecieskeho, zemepána a filantropického aktivistu, ktorý položil základy poľského ropného priemyslu.