djp_5090

Reduta Kežmarok

Na mieste reduty stála v minulosti strážna veža, ktorú prestavali v 17. stor. majitelia hradu – rodina Thököly na tzv. panský dom. V r. 1705 – 1708 bola v budove tlačiareň Mateja Glasera – Vitraria. V r. 1818 sa budova prestaval v klasicistickom slohu na redutu. Na jej fasáde je latinský nápis: VigILIIs hospItIbV aC obLeCta MentIs DestInata (Určené pre stráže, hostí a zábavy).Veža bola z budovy odstránená r. 1846. Pri prestavbe bola reduta spojená s meštianskym domom na Hlavnom námestí č. 3, na ktorom je renesančný portál s iniciálami S.W. a kamenárskym znakom. Zdroj: www.kezmarok.net

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Ranč Čajka1.00 km
Hotel Kontakt11.12 km
Hotel Hubert **** Vital Resort16.85 km
Koliba Studnička Vyšné Ružbachy21.00 km
Grand Hotel Kempinski High Tatras26.72 km
Hotel Kontakt11.12 km
CROCUS Kežmarské Žľaby11.56 km
Grandhotel Praha11.95 km
Kúpele Nový Smokovec - Hotel Branisko15.91 km
Hotel Atrium15.91 km