djp_5090

Reduta Kežmarok

Na mieste reduty stála v minulosti strážna veža, ktorú prestavali v 17. stor. majitelia hradu – rodina Thököly na tzv. panský dom. V r. 1705 – 1708 bola v budove tlačiareň Mateja Glasera – Vitraria. V r. 1818 sa budova prestaval v klasicistickom slohu na redutu. Na jej fasáde je latinský nápis: VigILIIs hospItIbV aC obLeCta MentIs DestInata (Určené pre stráže, hostí a zábavy).Veža bola z budovy odstránená r. 1846. Pri prestavbe bola reduta spojená s meštianskym domom na Hlavnom námestí č. 3, na ktorom je renesančný portál s iniciálami S.W. a kamenárskym znakom. Zdroj: www.kezmarok.net

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Reštaurácia Severka0.32 km
Penzión U Jakuba0.34 km
Hotel Club***0.36 km
Kežmarská reštaurácia0.36 km
Reštaurácia Fontána0.57 km
Penzión U Jakuba0.34 km
Hotel Club***0.36 km
Penzión Andrea0.70 km
Ranč Čajka1.00 km
Penzión Gardoš1.21 km