kežmarská zvonica

Renesančná zvonica v Kežmarku

V blízkosti kostola je renesančná zvonica z roku 1591, ktorá je považovaná za najkrajšiu spišskú kampanilu.

Má pôdorys štvorca. Zdobí ju renesančná štítková atika s erbami cisárskeho habsburského rodu, Uhorska a mesta Kežmarku. Na tele zvonice je sgrafitová výzdoba.

Latinské nápisy hovoria o dátume výstavby: Ignea ContIgerat Librae soL LVCIDVs astra hoC aVtor qVanDo ContInVaVIt opVs (Jasné slnko sa dotýkalo žiarivého súhvezdia Váh, keď tvorca pokračoval v tomto diele.) ANNO MDXCI. XVIII. SEPTEM (18. september 1591).

 

Zdroj: www.kezmarok.net

Titulná foto: Jano Štovka, MQEP

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Penzión U Jakuba0.23 km
Reštaurácia Severka0.40 km
Kežmarská reštaurácia0.42 km
Hotel Club***0.45 km
Reštaurácia Fontána0.56 km
Penzión U Jakuba0.23 km
Hotel Club***0.45 km
Penzión Andrea0.70 km
Ranč Čajka1.10 km
Penzión Gardoš1.13 km