renesanca_zvonica

Renesančná zvonica v Levoči

Pochádza z roku 1656 a zo všetkých zvoníc na Spiši je najviac zmenenou. V roku 1768 ju zbarokizovali a odvtedy je aj pravdepodobne spojená s radnicou. Nemá renesančné zakončenie ani sgrafito. Renesančné sa zachovali iba družené zvukové okná. Prešla ďalšou úpravou a od roku 1824 má súčasnú podobu. 

Na zvonici sú aj hodiny, ktoré boli pôvodne na kostolnej veži. Sú to prvé vežové hodiny na Slovensku. Zvonica je úzkym koridorom spojená s nádhernou renesančnou radnicou, v ktorej dnes sídli Spišské múzeum. Zdroj: www.pokladyslovenska.sk

Pozri tiež:

Radnica v Levoči


Levoča ja mestskou pamiatkovou rezerváciou a pre svoje unikátne historické pamiatky patrí od r.2009 do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.  

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Ranč Čajka16.18 km
Camp ZLATÉ KOPYTO25.09 km
Hotel Kontakt27.18 km
Hotel Hubert **** Vital Resort28.94 km
Camp ZLATÉ KOPYTO25.09 km
Hotel Kontakt27.18 km
Grandhotel Praha27.69 km
CROCUS Kežmarské Žľaby28.21 km
Hotel Hubert **** Vital Resort28.94 km