stavok new

Rozhľadňa Stavok

Rozhľadňa na vrchu Stavok (752,4 m n. m.) ponúka krásny výhľad na Chránenú krajinnú oblasť Východné Karpaty. Vďaka tomu, že cez Stavok vedie diaľková európska turistická trasa E3, je medzinárodne vyhľadávaným turistickým miestom.

História

História rozhľadne Stavok siaha do roku 1925. Na Stavku vtedy osadili hranol a dve podzemné značky. Na Stavku však stála aj vojenská veža, ktorú postavila nemecká armáda v roku 1943. Využívali ju ako stanovište počas druhej svetovej vojny. Kvôli svojmu veku a zlému technickému stavu sa v roku 2000 zrútila.

Význam rozhľadne

Výstavba novej rozhľadne sa začala v roku 2005. O rok bola sprístupnená verejnosti. Rozhľadňa má tvar trojbokého ihlana s tromi vyhliadkovými plošinami, ktoré sa nachádzajú vo výške 5,75 m, 10,25 m a 14 m. Domácim aj zahraničným turistom sa z nej naskytne výhľad na slovenskú aj poľskú časť Nízkych Beskýd.

Rozhľadňa je zaujímavým miestom aj z historického hľadiska. Nachádza sa na mieste, kde prebiehali boje počas Karpatsko-dukelskej operácie a spomienkou na nich sú línie zákopov či bombové krátery.

Turistické výstupy

Peknou tradíciou sa stali turistické výstupy na Stavok. Trasa vedie zo Svidníka po červenej značke E8 do obce Vyšná Pisaná. Odtiaľ vedie po zelenej trase priamo na Stavok, kde sa napája na červenú E3 a pokračuje krátkym úsekom do Sedla pod Stavkom, kde odbočuje vľavo. Končí v obci Šarbov. Možné je tiež pokračovať ďalej cez pod Stavkom po E3 až do Duklianskeho priesmyku.

 

Zdroj: www.karpatskamapa.sk

 

POZRI TIEŽ:

Duklianske bojisko a pamätník na Dukle

Pamätník Československej armády na Dukle je národná kultúrna pamiatka pripomínajúca spoločnú operáciu sovietskych a česko-slovenských vojsk o Dukliansky priesmyk, ktorá sa tu odohrala na jeseň v roku 1944.

Drevený chrám, Vyšný Komárnik

Prvý gréckokatolícky chrám bol v obci postavený okolo polovice 18. stor. a zasvätený bol sv. Kozmovi a Damiánovi. Zachoval sa až do začiatku 20.stor., kedy bol pravdepodobne zničený

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Reštaurácia Martin13.10 km
Royal restaurant & pizzeria13.58 km
Famb restaurant & Cocktail bar14.32 km
Sportcentrumsk14.44 km
Stavbet14.46 km
Stavbet14.46 km
Penzión Alnus18.81 km
Penzión Driečna **19.65 km
Turistická ubytovňa - Infocentrum Vladiča19.69 km
Penzión Habura22.84 km