runinsky vodopad OOCR Horny Zemplin

Runinský vodopád

Pri vstupe do najvyššie položenej obce v Národnom parku Poloniny môžu turisti pozorovať Runinský flyšový vodopád, ktorý sa nachádza v blízkosti židovského cintorína. Výškovo je na úrovni približne 5 metrov. Zaujímavý je tým, že v tomto území je jediný svojho druhu.