53687243

Skalná ihla

Skalná ihla je prírodná pamiatka, ktorá sa zvykne nazývať aj Čertova skala. Do zoznamu prírodných pamiatok bolo dielo zapísané v roku 1989. Útvar z kameňa sa rozprestiera na rozlohe 0.14 ha a má výšku 12 m. Skalná ihla stojí na hranici chmeľnického chotára v mieste, ktoré vedie k obci Hajtovka. 

 

Osamelé jurské bradlo, ako sa zvykne Skalná ihla označovať, sa nachádza v nive rieky Poprad. Spodná časť prírodnej pamiatky je značne poznačená vodným tokom, ktorý ju neustále obmýva. Bradlo vzniklo selektívnou eróziou krinoidných a hľuznatých vápencov v doline Popradu.

Pre všetkých návštevníkov, ktorí sa rozhodnú popri krásach Vysokých Tatier zhliadnuť aj niečo navyše, je pre osamelé jurské bradlo Skalná ihla ideálnym riešením.

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Hotel Sorea Ľubovňa4.19 km
Penzión Gurmen4.94 km
Salaš u Franka5.63 km
Hotel Familia5.69 km
Nestville Taberna8.76 km
Hotel Sorea Ľubovňa4.19 km
Penzión Gurmen4.94 km
Hotel Familia5.69 km
Nestville apartments8.86 km
Penzión Litmanová12.15 km