Spisske podhradie

Slnečné hodiny v Spišskom Podhradí

V Spišskom Podhradí (okres Levoča) sa zachovali úplné vertikálne slnečné hodiny na pilieroch katedrály svätého Martina (Spišská Kapitula).

Slnečné hodiny sú obdĺžnikového tvaru s číselníkom arabských čísel od šiestej hodiny rannej po šiestu hodinu večer. Ako nevýhodu vidíme v umiestnení slnečných hodín, nakoľko sa nachádzajú na mieste, kde im vytvára tieň samotná katedrála. 

Katedrála svätého Martina je rímskokatolícka katedrála v Spišskej Kapitule, miestnej časti mesta Spišské Podhradie. Je katedrálnym chrámom spišskej diecézy a zároveň aj farským kostolom. Z architektonického hľadiska sa jedná o románsko-gotickú katedrálu, postavenú v prvej tretine 13. storočia ako románsky chrám trojtraktového priestoru s westwerkom na západe. V roku 1963 bola zapísaná do ústredného zoznamu pamiatkového fondu pod číslom 782/1. V roku 1993 bola zapísaná do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO ako súčasť súboru Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia. V roku 2003 boli v katedrále uložené telesné pozostatky biskupa Jána Vojtaššáka.

Zdroj textu: Wikipédia a Lucia Mihoková

Zdroj foto: Lucia Mihoková

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Penzión u Pacáka0.15 km
Penzión Podzámok0.23 km
Spišský salaš0.35 km
Penzión U Kastelána0.71 km
Rezort Levočská dolina12.00 km
Penzión u Pacáka0.15 km
Penzión Podzámok0.23 km
Penzión Chalúpka0.43 km
Penzión U Kastelána0.71 km
Rezort Levočská dolina12.00 km