Slovenský Raj

Národný park Slovenský raj sa rozprestiera v severovýchodnej časti Slovenského Rudohoria na území okresov Brezno, Poprad, Rožňava a Spišská Nová Ves. Ide o územie mimoriadne bohaté na prírodné hodnoty a krásy s komplexom ihličnatých a listnatých lesov . Medzi typické fenomény krajiny patria náhorné planiny, hlboké kaňony, rokliny, vodopády, povrchové krasové javy a atraktívne podzemné priestory s kvapľovou a ľadovou výzdobou. Najvyšším bodom národného parku je Predná hoľa (1545 m n. m. ). Najznámejšími roklinami sú Suchá Belá, Piecky, Sokol a Kyseľ s početnými vodopádmi. Zvyškami pôvodne plochého reliéfu sú náhorné planiny Glac, Geravy, Pelc a Skala. Geologicky prevládajú biele vápence, miestami i dolomity druhohôr. Nachádza sa tu takmer 200 jaskýň a priepastí, z ktorých je sprístupnená len Dobšinská ľadová jaskyňa. K zaujímavým geomorfologickým javom patrí aj 11 km dlhá prielomová dolina Hornádu. Prevažnú väčšinu územia pokrývajú lesy s prevládajúcimi vápencovými bučinami, ale aj pozmenenými smrečinami. Vyskytujú sa tu chránené rastliny - astra alpínska, horec jarný, jazyk jelení, kosatec bezlistý, šafrán Heuffelov, žltohlav európsky, karpatské endemity ako zvonček karpatský, večernica lesná, poniklec slovenský, glaciálne relikty ako napríklad jazyčník sibírsky, lomikameň vždy živý, dryádka osemlupienková a ďalšie. Bohatstvo fauny, zastúpené živočíchmi ako medveď, rys, orol krikľavý, sokol myšiar, výr skalný, bocian čierny a ďalšie, dopĺňa v roku 1963 vysadený kamzík vrchovský alpskej proveniencie z Jeseníkov, spôsobujúci škody na cenných rastlinných spoločenstvách. Zdroj: www.sazp.sk

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Hotel Hubert **** Vital Resort22.16 km
Ranč Čajka24.45 km
Hotel Kontakt28.33 km
Grand Hotel Kempinski High Tatras29.86 km
Hotel Hubert **** Vital Resort22.16 km
Horský hotel Sliezsky dom pod Gerlachom25.17 km
Kúpele Nový Smokovec - Hotel Branisko25.89 km
Hotel Atrium25.89 km
Grandhotel Praha27.84 km