2_08

Synagóga a židovské cintoríny - posledná pamiatka na Židov žijúcich v bardejovskom okrese

V roku 1940 žilo v Bardejove 2 441 židov, ktorí využívali dve synagógy, rituálny kúpeľ, dve školy, päť modlitební, päť dobročinných spolkov a dve kníhtlačiarne. Dnes v meste, kvôli deportáciám nežije ani jeden žid, o ich prítomnosti svedčia len prázdne stavby a cintoríny. Bardejov bol prosperujúcim slobodným kráľovským mestom a tak sa v ňom židia po mnohé stáročia nesmeli usadiť. Organizovaná židovská komunita vznikla až v prvej tretine 19. storočia, kedy si za hradbami mesta vybudovala rozsiahly komplex stavieb označovaný ako židovské suburbium. Tento areál zahŕňa Starú synagógu, školský objekt (bet midraš) a rituálny kúpeľ (mikve). Obec bola prísne ortodoxná a mnohí členovia patrili k príslušníkom chasidského hnutia. Niekoľko generácií rabínov pôsobiacich v Bardejove a v jeho okolí pochádzalo z významnej rabínskej dynastie Halberstammovcov. Priamo v Bardejove môžete navštíviť aj udržiavaný židovský cintorín s vyše tisíckou pochovaných. Ďalšie dva cintoríny sa nachádzajú v obci Kurima a jeden v Raslaviciach. Zdroj: www.slovak-jewish-heritage.org/

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Slnečný majer, Stebnícka Huta13.17 km
Hotel Bellevue Bardejov2.97 km
Slnečný majer, Stebnícka Huta13.17 km
Penzión Polianka15.74 km
Horský hotel Javorná21.93 km