2_08

Synagóga a židovské cintoríny – posledná pamiatka na Židov žijúcich v bardejovskom okrese

V roku 1940 žilo v Bardejove 2 441 židov, ktorí využívali dve synagógy, rituálny kúpeľ, dve školy, päť modlitební, päť dobročinných spolkov a dve kníhtlačiarne. Kvôli deportáciám dnes v meste nežije už ani jeden žid. O ich prítomnosti svedčia len prázdne stavby a cintoríny.

Bardejov bol prosperujúcim slobodným kráľovským mestom, a tak sa v ňom židia po mnohé stáročia nesmeli usadiť. Organizovaná židovská komunita vznikla až v prvej tretine 19. storočia, kedy si za hradbami mesta vybudovala rozsiahly komplex stavieb označovaný ako židovské suburbium. Tento areál zahŕňa Starú synagógu, školský objekt (bet midraš) a rituálny kúpeľ (mikve). Obec bola prísne ortodoxná a mnohí členovia patrili k príslušníkom chasidského hnutia.

Niekoľko generácií rabínov pôsobiacich v Bardejove a v jeho okolí pochádzalo z významnej rabínskej dynastie Halberstammovcov.

Priamo v Bardejove môžete navštíviť aj udržiavaný židovský cintorín s vyše tisíckou pochovaných. Ďalšie dva cintoríny sa nachádzajú v obci Kurima a jeden v Raslaviciach.

Zdroj: www.slovak-jewish-heritage.org/