00001150

Thurzov dom v Levoči

Thurzov dom je jediným objektom, na ktorom sa zachovala renesančná atika. Na fasáde má sgrafitovú výzdobu – nad oknom druhého poschodia je umiestnený erb Thurzovcov, pod týmto oknom erb ďalšieho majiteľa Hilara Csákyho a jeho manželky, erb Spišskej župy a napokon erb mesta Levoča.

Dom vznikol splynutím dvoch pôvodných budov v 15. storočí. Do roku 1532 patril významnej levočskej rodine Thurzovcov. V roku 1824 sa uskutočnila prestavba. Sgrafito pochádza z rokov 1903 – 1904, z čias keď dom vlastnili Csákyovci. V kopulovitej miestnosti na druhom poschodí objektu bola v sedemdesiatych rokoch nášho storočia reštaurovaná freska s alegorickým námetom pochádzajúca asi z roku 1824, od Jozefa Czauczika.

Thurzov dom je dnes sídlom Štátneho oblastného archívu Levoči. 

Zdroj: www.ik.levoca.eu, www.vypadni.sk

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Ranč Čajka16.19 km
Camp ZLATÉ KOPYTO24.94 km
Hotel Kontakt27.21 km
Hotel Hubert **** Vital Resort29.03 km
Camp ZLATÉ KOPYTO24.94 km
Hotel Kontakt27.21 km
Grandhotel Praha27.73 km
CROCUS Kežmarské Žľaby28.23 km
Hotel Hubert **** Vital Resort29.03 km