Pri Velickom plese pri pohľade na Sliezsky dom. Foto: Ľubomír Blesak, fotosúťaž Choď a foť 2017

Velické pleso (Vysoké tatry)

Velické pleso, ležiace v nadmorskej výške 1 665,5 m n. m., je morénové jazero nachádzajúce sa vo Velickej doline vo Vysokých Tatrách.

Pleso má plochu 2,22 ha, šírku 90 m, dĺžku 350 m a maximálnu hĺbku 6 m. Jeho bazén zásobuje Velický potok pritekajúci dolinným stupňom, na ktorom vytvára kaskádu s Velickým vodopádom. Jeho hladina kolíše v rozpätí okolo jedného metra, čo je spôsobené dosť vysokým dnovým priesakom.

Na juhozápadnej moréne Velického plesa bola už v roku 1871 vybudovaná horská chata. Po tom, čo ju zničila snehová lavína, sa na jej mieste vystriedalo niekoľko nových objektov. V súčasnosti stojí na tomto mieste horský hotel Sliezsky dom.

 

Zdroj: www.portaltatra.sk

Titulná foto: Ľubomír Blesak, fotosúťaž Choď a foť 2017

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Schronisko Zbójnickie (Zbojnícka chata)3.44 km
Zbojnícka Cottage3.44 km
Kurhotel TIVOLI***4.44 km
Schronisko Téry’ego (Téryho chata)4.56 km
Téry’s Cottage4.56 km
Zbojnícka Cottage3.44 km
Schronisko Zbójnickie (Zbojnícka chata)3.44 km
Chata pod Gerlachom4.18 km
Vila Marína Štrbské Pleso4.41 km
Kurhotel TIVOLI***4.44 km