velka_cervena_basta_bardejov

Veľká bašta a Červená (Kráľovská) bašta v Bardejove

Veľká bašta je päťpodlažná bašta s polkruhovým pôdorysom. Svojou hmotnosťou presahuje cez priestor parkánu do priekopy. Zo strany od mesta bola postavená drevená ochodza, na ktorej úrovni sa zachovali kamenné konzoly. Hradobným múrom je spojená s Červenou baštou.

Červená (Kráľovská) bašta je trojpodlažná bašta s polkruhovým pôdorysom zdobená červeným kvadrovaním. Zo strany od mesta je otvorená. Posilňovala obranu Dolnej brány. Pod hornou rímsou, na vonkajšom plášti, sú zachované zvyšky erbu mesta a erbu Uhorska, ktoré dal v roku 1597 namaľovať vtedajší richtár Leonard Glatz.

 

Zdroj: www.bardejov.sk