Veľké Osturnianske jazero (Spišská Magura)

Veľké Osturnianske jazero sa nachádza severozápadne od obce Osturňa na južnom svahu nevýrazného pohraničného hrebeňa Spišskej Magury. Terajšia rozloha vodnej hladiny je pomerne malá, hoci kedysi bola oveľa väčšia, o čom svedčí močaristé okolie. Jazero je zásobené povrchovým prítokom i podzemnou vodou a v priebehu roka nepodlieha výkyvom. Z jazera vyteká potok, ktorý je prítokom Osturnianskeho potoka. Rastlinné spoločenstvá sa striedajú v závislosti od výšky hladiny spodnej vody a predstavujú vzácne taxóny vodných biotopov a prechodných rašelinísk. Z významnejších druhov sa tu vyskytuje vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), rosička okrúhlolistá (Drosera rotundifolia), všivec močiarny (Pedicularis palustris), ostrica oblastá (Carex diandra) a iné. Zo živočíšnych druhov sa tu vyskytujú endemické druhy mlok vrchovský (Triturus alpestris) a mlok karpatský (Triturus montandoni). Zdroj: www.pieniny.sk

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Reštaurácia KÚPELE ČERVENÝ KLÁŠTOR Smerdžonka15.51 km
Hotel Kontakt19.75 km
Koliba Studnička Vyšné Ružbachy25.50 km
Hotel Hubert **** Vital Resort27.13 km
Grand Hotel Kempinski High Tatras27.16 km
CROCUS Kežmarské Žľaby17.34 km
Hotel Kontakt19.75 km
Grandhotel Praha20.14 km
Kúpele Nový Smokovec - Hotel Branisko22.93 km
Hotel Atrium22.93 km