obr_a218

Vodopád Rígeľského potoka

Výška: 12 m    Šírka: 1 m

Nadmorská výška: 1375 m n.m.

Pôvod: selektívny, puklinový

Lokalita: Monkova dolina

Tok: Rígeľský potok

 

Zaujímavosti:

Vodopád Rígeľského potoka sa nachádza v Monkovej doline.

Monkova dolina sa nachádza na severnej strane Národnej rezervácie Belianske Tatry. Dolina je otvorená sezónne počas leta a spolu s Dolinou Siedmych prameňov patrí len k dvom dolinám, ktoré sú v Belianskych Tatrách sprístupnené.

Belianske Tatry predstavujú horské pásmo východných Tatier. Ich najvyšším vrchom je vrch Havran (2 151,5 m n. m.), ktorý však pre turistov nie je sprístupnený z dôvodu ochrany prírody. Prví obyvatelia Belianskych Tatier boli pastieri v 14. storočí. Nachádza sa tu jediná tatranská jaskyňa, ktorá je sprístupnená verejnosti – Belianska jaskyňa.

Vodopád Rígeľského potoka je viditeľný z náučného chodníka (zelená farba), ktorý vedie Monkovou dolinou na Široké sedlo.

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Chata pri Zelenom plese (Brnčalka)2.51 km
Schronisko nad Zielonym Stawem Kieżmarskim (Chata pri Zelenom plese lub Brnčalka)2.51 km
Chata pri Zelenom plese (Brnčalka)2.51 km
Penzión Viktória***3.85 km
Penzión GORALTURIST5.14 km
Schronisko nad Zielonym Stawem Kieżmarskim (Chata pri Zelenom plese lub Brnčalka)2.51 km
Chata pri Zelenom plese (Brnčalka)2.51 km
Chata pri Zelenom plese (Brnčalka)2.51 km
Wellness penzión Strachan3.40 km
Penzión Viktória***3.85 km