Vojenské múzeum

Múzejné oddelenie Svidník je súčasťou Vojenského historického múzea so sídlom v Piešťanoch. Svojou činnosťou nadväzuje na tradície Dukelského múzea, ktoré vzniklo v roku 1965. Priestory múzejného oddelenia boli slávnostne sprístupnené 4.10.1969, pri príležitosti osláv 25. výročia Karpatsko-duklianskej operácie. V objekte múzejného oddelenia sú expozičné, depozitárne a administratívne priestory. Múzejné oddelenie Svidník registruje v súčasnosti 10 114 zbier-kových predmetov. Múzejné oddelenie sa špecializuje na dokumentáciu vojenských dejín Slovenska bezprostredne pred a počas 1.svetovej vojny vo Východných Karpatoch, medzivojnového obdobia a obdobia 2.svetovej vojny s akcentom na priebeh Karpatsko-duklianskej operácie, partizánske hnutie a oslobodzovanie územia Slovenska v rokoch 1944 – 1945. Na prezentáciu dokumentovaných reálií slúži pre návštevníkov centrálna expozícia. Zdroj: www.vhu.sk

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Slnečný majer, Stebnícka Huta26.10 km
Penzión Polianka16.20 km
Hotel Bellevue Bardejov24.24 km
Rekreačné stredisko FALKO DANOVÁ24.68 km
Slnečný majer, Stebnícka Huta26.10 km