VojCintorinVysKomarnik_jpg.jpg

Vojenský cintorín Vyšný komárnik

Obec Vyšný Komárnik pravdepodobne vznikla v rokoch 1573 – 1600. V katastri vystupuje Dukliansky priesmyk, ktorý zohral v oboch svetových vojnách významnú strategickú úlohu pri presune vojenských jednotiek. Po vojne bola zničená obec znovu vybudovaná a padlých vojakov pochvali na zriadenom vojenskom cintoríne. Počas prvej svetovej vojny najmä v okolí Bardejova zostávalo na bojiskách mnoho padlých a preto na území východného Slovenska vyrástlo v rokoch prvej svetovej vojny viac ako sto vojenských cintorínov a pohrebísk. Na týchto cintorínoch je pochovaných viac ako tridsaťtisíc vojakov. V strategickej doline Laborca sa v šestnástich obciach nachádza 32 vojenských cintorínov. Najväčšie vojenské cintoríny nájdeme v obciach Čabina, Krásny Brod, Zbudská Bela a Radvaň nad Laborcom (všetky okres Medzilaborce). VSTUP: voľný. Zdroj: www.vojenskecintoriny.sk; www.slovakia.travel.sk.