Vojnový cintorín Svidník II. (Vyšný Svidník). Foto: KVH Beskydy

Vojnový cintorín Svidník II. (Vyšný Svidník)

Vojnový cintorín Svidník II. patrí medzi veľké cintoríny v okrese Svidník. Nachádza sa iba niekoľko desiatok metrov od monumentálneho sovietskeho pamätníka. Je súčasťou civilného cintorína. Bohužiaľ, o tomto vojnovom cintoríne veľa informácií nemáme.

Cintorín pozostáva zo 67 hrobov. Z tohto počtu je 13 hrobov hromadných. Sú to hroby č. 23 – 33, 62, 65 a 67. Koľko obetí je pochovaných v hromadných hroboch, nie je známe. Hroby č. 63, 64 a 67 sú spoločné. Údaj o tom, koľko vojakov je pochovaných v spoločných hroboch archívna zložka neobsahuje. Celkový počet dopĺňa 51 jednotlivých hrobov. Podľa archívnych dokumentov je na cintoríne spolu pochovaných 360 vojakov. Pôvod tohto čísla nepoznáme a nemôžeme ho overiť bez ďalších informácií o spoločných a hromadných hroboch.

Ďalšie údaje o padlých na cintoríne v podstate nepoznáme. Evidenčné listy neuvádzajú mená, štátnu príslušnosť, ani jednotky, v ktorých vojaci pochovaní na tomto cintoríne slúžili. Všetky obete zomreli v období rokov 1914 – 1915. Na cintoríne sa pravdepodobne nachádzajú vojaci padlí v bojoch, ale aj tí, ktorí zomreli na následky zranení či chorôb v zázemí. Raritou je hrob československého vojaka Jána Hlaváča. Dotyčný vojak zomrel za neznámych okolností v júli 1921 a bol pochovaný na tento vojnový cintorín.

Cintorín vznikol v období prvej svetovej vojny. Nezachovali sa žiadne dokumenty, ktoré by potvrdzovali na tomto cintoríne pochovávanie v medzivojnovom období.

Vojnový cintorín je v súčasnosti dôstojným vojnovým pietnym miestom. Hrobové polia sú zarovnané a zatrávnené. Na ploche cintorína sú symbolicky rozmiestnené štvorice a trojice kamenných krížov. Stredom cintorína vedie chodník k centrálnemu monumentu, ktorý predstavuje kovový kríž. Pri vchode na cintorín je umiestnený kamenný monument s kamennou tabuľou. Na tabuli je uvedený text „Tu odpočíva 360 neznámych vojakov padlých v prvej svetovej vojne“.

Tento cintorín však nie je iba pietnym miestom. Má aj veľkú kultúrnohistorickú hodnotu. Je škoda, že na tomto mieste chýba vyhovujúca informačná tabuľa, ktorá by návštevníkov cintorína informovala o histórii jeho vzniku.

 

Zdroj textu a titulnej foto: www.kvhbeskydy.sk