Ruiny klastoru Zagorz_Marek Pysz

Zagórz

Dnešné územia obce Zagórz predstavovali v stredoveku maďarsko-poľsko-ruskú hranicu. V roku 1977 vzniklo mesto a obec Zagórz a v rovnakom roku získalo aj mestské práva. V roku 1872 bola výstavba železničnej trate veľkou príležitosťou pre hospodárske oživenie mesta. Zagórz je ideálne východiskové miesto na výlet do pohoria Bieszczady. Okrem kláštora karmelitánov sa oplatí vidieť farský kostol Nanebovzatia Matky Božej. V súčasnosti je pri kostole zelená turistická značka, z ktorej je krásny výhľad na zrúcaniny kláštora na pozadí Slonných hôr.

 Zdroj foto: Łukasz Niemiec
Zdroj foto: Łukasz Niemiec

Ruiny kláštorného komplexu Bosých Karmelitánov

Najvýznamnejšou atrakciou mesta Zagórz a jednou z hlavných atrakcií Podkarpadska, ktorá sa nazýva aj bránou pohoria Bieszczady, je zrúcanina kláštora karmelitánov. K jedinečnej pamiatke sa dostanete krátkou 10 – 15 min prechádzkou.

 Zdroj foto: Marek Pysz
Zdroj foto: Marek Pysz
 

Kláštor bol postavený na začiatku 17. storočia na kopci zvanom Mariamont, ktorý je z dvoch tretín strán obklopený vodami rieky Oslawa. Okrem samotného kláštora je lákadlom nedávno vybudovaná 22 metrov vysoká vyhliadková veža. Zdobenie kláštora mala na starosti dcéra zakladateľa – Anna Stadnická. Z dôvodu ostreľovania sa v kláštore v roku 1772 uskutočnil prvý požiar. Celá budova bola prestavaná, avšak už nikdy nezískala svoju pôvodnú krásu.

 Zdroj foto: Miłosz Dybaś
Zdroj foto: Miłosz Dybaś
 

Farský Kostol Nanebovzatia Panny Márie

Neskorobarkový farský kostol bol postavený v druhej štvrtine 18. storočia, pravdepodobne za použitia múrov starej gotickej kaplnky. Počas prvej svetovej vojny v roku 1915 bola budova čiastočne spálená. Kostol je jednoloďová budova so zádverím a sakristiou. Je vyrobená z kameňa a pokrytá omietkou. Na priečelí kostola sú drevené sochy sv. Piotra a Pawela, medzi nimi je pamätná tabuľa z čierneho mramoru pri príležitosti desiateho výročia získania nezávislosti. Neďaleko chrámu sa nachádza voľne stojaca zvonica. V minulosti bol okolo kostola pohrebný cintorín.  

Chrám sv. Michala (cerkva)

Kamenný pravoslávny chrám bol postavený v roku 1836. Kostol bol v 20. storočí dôkladne zrekonštruovaný a neskôr zapísaný v registri pamiatok. Na prednej strane sa nachádza veľkolepá veža zakončená lucernou a kupolou. Zo severu bola ku kostolu pristavaná sakristia.