Zamek Sobien Zdroj foto Łukasz Niemiec

Zámok Sobieň

Ruiny hradu Sobień sú jedným z niekoľkých stredovekých obranných základov v juhovýchodnom Poľsku. V tejto oblasti nikdy nebolo príliš veľa opevnení kvôli skutočnosti, že tieto oblasti boli riedko osídlené. Počas renesancie boli postavené všetky hrady, ktoré v oblasti existujú dodnes, či už v Lesku, Sanoku alebo neexistujúcom obrannom kaštieli Baal na Baligród. San Valley bol predtým strážený hradom Sobień, postaveným na pomerne vysokom kopci (450 m).

 Zamek Sobien. Zdroj foto: Łukasz Niemiec
Zamek Sobien. Zdroj foto: Łu...

Stredoveký Sobien bol kráľovský hrad strážiaci obchodnú cestu pozdĺž rieky San. Hrad bol postavený na rozkaz kráľa Kazimíra Veľkého v roku 1340.  Na prelome 14. a 15. storočia bola postavená pevnosť do tvaru nepravidelného štvoruholníka. Obytné krídlo bolo v dolnej časti komplexu pozdĺž juhovýchodnej časti múrov. Hrad fungoval asi len 100 rokov. Predpokladá sa, že niekedy v roku 1474 alebo roku 1512 bol hrad zničený maďarskou inváziou. Od tejto doby hrad Sobień zostáva v troskách a v priebehu rokov sa jeho stav zhoršuje. K úplnému zničeniu prispeli obe svetové vojny.

 Zamek Sobien. Zdroj foto: Hilary Rup
Zamek Sobien. Zdroj foto: Hil...

Z ruín hradného komplexu, ktorý je chráneným územím, sa vám naskytne nádherný výhľad na celé okolie.