zarez_stravneho_potoka

Zárez Stravného potoka

Prírodná rezervácia Zárez Stravného potoka sa nachádza v severnej časti Slanských vrchov v katastri obce Pavlovce. Dôvodom ochrany tejto prírodnej pamiatky je erózny zárez na úseku Stravného potoka. Charakteristické sú turisticky atraktívne mikroformy reliéfu – kaskády, pereje a jaskynky v zlepencových súvrstviach.

Návštevníci môžu obdivovať aj Vodopád na Stravnom potoku. Ide o chránený vodopád, ktorý sa nachádza len 50 m od minerálneho prameňa. Vegetácia na tomto území pomerne pestrá. Tvorí ju spoločenstvo bučín a jelše lepkavej.

PR Zárez Stravného potoka je súčasťou Lesného náučného chodníka Tajch, ktorý ponúka návštevníkom po celej trase množstvo informácii o lese, o jeho flóre a faune, práci lesníkov a lesných robotníkov, hospodárení a starostlivosti o les.

Náučný chodník sa skladá z dvoch okruhov. Veľký je vhodný pre dospelých, ten menší pre deti. Trasa náučného chodníka ponúka turistom aj niekoľko oddychových zón s ohniskami. 

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Penzión Eden1.98 km
Reštaurácia u Hricka2.22 km
Hotel Alfa ***11.12 km
Hotel Šport11.16 km
Ranč Zaľubova12.97 km
Penzión Eden1.98 km
Penzión Tatra11.11 km
Hotel Alfa ***11.12 km
Hotel Šport11.16 km
Garden Hotel Domaša ***11.18 km