00005760

Židovské suburbium Bardejov

Židovské suburbium v Bardejove, nachádzajúce sa za hradbami mesta, je najvýznamnejšou lokalitou židovského kultúrneho dedičstva Bardejova.

Areál suburbia pozostáva zo Starej synagógy, školy (bet midraš) a rituálneho kúpeľa (mikve). V minulosti stál pri areáli aj rituálny bitúnok.

Najstaršou stavbou areálu je Stará synagóga, ktorá pochádza z roku 1836. Ide o unikátny typ deväťklenbovej synagógy, aký sa v súčasnosti na Slovensku nachádza už len v Stupave. Synagóga sa nachádza v centre areálu obklopená inými stavbami, keďže bola postavená v časoch, keď židom nebolo dovolené stavať okázalé modlitebne na viditeľným miestach.

Interiér synagógy pozostáva z predsiene, malej študovne, hlavnej mužskej modlitebne a ženskej galérie, ktorá je situovaná na západnej strane synagógy. Hlavný modlitebný priestor je zaklenutý deviatimi klenbami. V centre ho podopierajú štyry piliere, medzi ktorými bola umiestnená bima. Klenby sú pokryté bohatou ornamentálnou maľbou.

Najzaujímavejším artefaktom je hebrejský chronostichon s dedikačným nápisom, ktorý je umiestnený nad vstupom do hlavnej sály na jej západnej stene.

Bet midraš, ktorý okrem štúdia slúžil aj ako modlitebňa, je mladším synagogálnym objektom v komplexe židovských rituálnych stavieb. Rovnako ako rituálny kúpeľ, ktorý je orientovaný do uličnej fronty, bol postavený koncom 19. storočia. Na vstupnej fasáde rituálneho kúpeľa sa okrem tabule Slovenskej cesty židovského kultúrneho dedičstva nachádza aj pamätná tabuľa venovaná obetiam holokaustu, ktorá bola odhalená v roku 1992.

V súčasnosti prebieha v areáli bardejovského židovského suburbia postupná obnova jednotlivých objektov. Hlavným investorom a iniciátorom je Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR.

Stará synagóga je v súčasnosti kvôli rekonštrukcii zatvorená. Mikve a bet midraš sú využívané na komerčné účely.

Prístup do areálu je možný počas otváracích hodín prevádzky UNIKOV.

 

Zdroj: www.slovak-jewish-heritage.org

 

POZRI TIEŽ:

Bardejov (UNESCO)

Meštianske domy, radnica, Bazilika minor sv. Egídia, maľovaný dom, socha kata a množstvo ďalších zaujímavostí na každom kroku...

Drevený kostol sv. Františka z Assisi, Hervartov

Najstarší drevený kostol na Slovensku, postavený v 15. storočí z červeného smreka. V každom storočí pribudli v kostolíku nové prvky výzdoby, k najcennejším patria nástenné maľby.

Hrad Zborov

Gotický hrad postavili na prelome 13. a 14. storočia ako ochranu obchodnej cesty do Poľska. K hradu vedie aj trasa cez alej prastarých dubov.