snina

Židovský cintorín v Snine

Vlastníkom židovského cintorínu v Snine je Ústredný zväz židovských náboženských obcí. Cintorín je v dobrom stave a spolu s náhrobníkmi je historickým dokladom o existencii a živote židovskej komunity v meste, ktorá mala v období 1. polovice 20. storočia v Snine aj svoju synagógu, v miestnom pomenovaní "bužňu". Počas 2. svetovej vojny táto komunita v Snine zanikla, lebo počas nej bolo zo Sniny odvlečených približne 80 židovských rodín. Zdroj: www.snina.sk