×

Drevený chrám, Ladomirová (UNESCO)

Drevený chrám, Bodružal (UNESCO)

Drevený chrám, Nová Sedlica (Humenné)

Drevený kostol, Hraničné

Drevený chrám, Kurimka

Drevený chrám, Kožany

Drevený chrám, Jedlinka

Drevený chrám, Hutka

Drevený chrám, Tročany

Drevený chrám, Ruský Potok

Drevený chrám, Matysová (Stará Ľubovňa)

Drevený chrám, Kalná Roztoka

Drevený chrám, Jalová

Drevený chrám, Krajné Čierno

Drevený chrám, Príkra

Drevený chrám, Šemetkovce

Drevený chrám, Vyšný Komárnik

Drevený chrám, Brežany

Drevený chrám, Hrabová Roztoka

Drevený chrám, Uličské Krivé

Drevený chrám, Dobroslava

Drevený chrám, Korejovce

Drevený chrám, Miroľa

Drevený chrám, Nižný Komárnik

Viete o zaujímavom tipe na výlet?

Inšpirujte ostatných k návšteve miest, ktoré stoja za to!