×

Vodárenská nádrž Starina

Rakytovské plesá

Plavečské štrkoviská

Päť Spišských plies

Modré pleso

Vodopád Rígeľského potoka

Vajanského vodopád

Ťažký vodopád

Obrovský vodopád

Nefcerské vodopády

Medený vodopád

Kmeťov vodopád

Batizovské vodopády

Pramene vo Vyšných Ružbachoch

Prameň Smokovecká kyselka v Starom Smokovci

Cigeľka

Litmanová - Hora Zvir

NPR Čergovský Minčol

NPR Oblík

Lesopark v Tovarnom

NPR Šimonka

Sedem mníchov (Pieniny)

Sokolica (Pieniny)

Rabštín (Pieniny)

Viete o zaujímavom tipe na výlet?

Inšpirujte ostatných k návšteve miest, ktoré stoja za to!