×

Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Hanušovce nad Topľou

Evanjelický kostol v Hanušovciach nad Topľou

Hanušovská Kalvária

Kostol Panny Márie Ružencovej, Radvanovce

Stropkovská Kalvária na Bani

Kláštorný kostol Najsvätejšej Trojice, Stropkov

Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Ľubica

Kaplnka Lurdskej Panny Márie v Starom Smokovci

Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Tatranská Kotlina

Kostol Panny Márie Nanebovzatej, Tatranská Lomnica

Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa, Dolný Smokovec

Evanjelický kostol v Tatranskej Lomnici

Evanjelický kostol v Novom Smokovci

Evanjelický kostol v Tatranskej Kotline

Kostol sv. Ondreja, Štrba

Evanjelický kostol v Štrbe

Kostol Matky Ustavičnej Pomoci, Stará Ľubovňa

Kostol sv. Jozefa, Podsadek

Kostol sv. Mikuláša, Stará Ľubovňa

Kostol sv. Petra a Pavla, Stará Lesná

Renesančná zvonica v Strážkach

Kostol sv. Anny, Strážky

Evanjelický kostol v Spišskej Belej

Viete o zaujímavom tipe na výlet?

Inšpirujte ostatných k návšteve miest, ktoré stoja za to!