×

Pravoslávny Chrám Voznesenija Hospodinovho

Chrám Nanebovzatia Panny Márie

Evanjelický kostol v Hanušovciach nad Topľou

Hanušovská Kalvária

Kostol Ružencovej Panny Márie v Radvanovciach

Kostol Svätého Petra a Pavla v Pavlovciach

Kostol Cirkvi reformovanej kresťanskej

Rímskokatolícky Kostol sv. Anny v Čemernom

Stropkovská Kalvária na Bani

Kláštorný kostol najsv. Trojice v Stropkove

Kaplnka Panny Márie Lurdskej v Starom Smokovci

Rímskokatolícky kostol v Tatranskej Lomnici

Kostol Božského Spasiteľa

Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie

Evanjelický kostol Tatranská Lomnica

Evanjelický kostol Nový Smokovec

Evanjelický Kostol v Tatranskej Kotline

Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej, Hertník

Rímskokatolícky Kostol sv. Ondreja

Evanjelický kostol v Štrbe

Kostol sv. Michala archanjela, Litmanová

Viete o zaujímavom tipe na výlet?

Inšpirujte ostatných k návšteve miest, ktoré stoja za to!