×

Kostol sv. Antona Pustovníka, Spišská Belá

Kaplnka sv. Jána Nepomuckého v Podolínci

Kostol sv. Anny, Bardejov

Kostol sv. Michala archanjela, Osturňa

Chrám sv. Mikuláša, Oľšavica

Kostol sv. Petra a Pavla, Bardejov

Kostol sv. Michala, Šarišské Michaľany

Evanjelický kostol v Ľubici

Kostol Zosnutia Presvätej Bohorodičky, Ľubica

Kostol sv. Jána Krstiteľa, Stráže pod Tatrami

Kostol sv. Alžbety, Dravce

Kostol sv. Vavrinca, Jakubovany

Chrám svätých Sedmopočetníkov, Sukov

Kaštieľ Šarišské Michaľany

Kostol sv. Alžbety Uhorskej, Hermanovce

Kostol sv. Bartolomeja, Fričovce

Kostol Obetovania Pána, Orkucany

Drevený chrám, Habura

Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky, Palota

Chrám sv. Bazila Veľkého, Medzilaborce

Drevený chrám, Topoľa

Drevený chrám, Šmigovec

Drevený chrám, Krivé

Drevený chrám, Vyšná Polianka

Viete o zaujímavom tipe na výlet?

Inšpirujte ostatných k návšteve miest, ktoré stoja za to!