×

Evanjelický kostol v Novom Smokovci

Evanjelický kostol v Tatranskej Kotline

Kostol sv. Ondreja, Štrba

Evanjelický kostol v Štrbe

Kostol Matky Ustavičnej Pomoci, Stará Ľubovňa

Kostol sv. Jozefa, Podsadek

Kostol sv. Mikuláša, Stará Ľubovňa

Kostol sv. Petra a Pavla, Stará Lesná

Renesančná zvonica v Strážkach

Kostol sv. Anny, Strážky

Evanjelický kostol v Spišskej Belej

Kostol sv. Antona Pustovníka, Spišská Belá

Kaplnka sv. Jána Nepomuckého v Podolínci

Kostol sv. Anny, Bardejov

Kostol sv. Michala archanjela, Osturňa

Chrám sv. Mikuláša, Oľšavica

Kostol sv. Petra a Pavla, Bardejov

Kostol sv. Michala, Šarišské Michaľany

Evanjelický kostol v Ľubici

Kostol Zosnutia Presvätej Bohorodičky, Ľubica

Kostol sv. Jána Krstiteľa, Stráže pod Tatrami

Kostol sv. Alžbety, Dravce

Kostol sv. Vavrinca, Jakubovany

Chrám svätých Sedmopočetníkov, Sukov

Viete o zaujímavom tipe na výlet?

Inšpirujte ostatných k návšteve miest, ktoré stoja za to!