×

Park zvierat, Stropkov

Lesný náučný chodník Herlica

Humenné

Liptovská Teplička

SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry

Vysoká pec v Jakubanoch

Stredoveký vojenský tábor v Starej Ľubovni

Nestville Park

Evanjelické lýceum a knižnica v Kežmarku

Historické centrum mesta Podolínec

Pútnické miesto Ľutina

Krypta v Osadnom

Ľudové múzeum v Brezovici

Ľubica – plná historických prekvapení

Socha kniežaťa Laborec – Habura

Centrum ľudovej kultúry a mlyn v Krivanoch

Medová baba (Poloniny)

Thurzov dom v Levoči

Spillenbergov dom v Levoči

Fortifikačný systém v Levoči

Krupekov dom v Levoči

Mestská zbrojnica v Levoči

Máriássyho dom v Levoči

Fontána so sochou dobročinnosti v Levoči

Viete o zaujímavom tipe na výlet?

Inšpirujte ostatných k návšteve miest, ktoré stoja za to!