Svätomariánska púť – mobilná aplikácia pre pútnikov

Svätomariánska púť – mobilná aplikácia pre pútnikov

Pre pútnikov na slovensko-poľskom pohraničí je určená mobilná aplikácia Svätomariánska púť. Aplikácia je praktickým pomocníkom na ceste za mariánskymi miestami a do lokalít v ich okolí. Aplikácia je jedným z výstupov KOCR Severovýchod Slovenska v rámci cezhraničného projektu Svätomariánska púť (Svetlo z východu).

 Pútnické miesto Levoča. Zdroj foto: Jano Štovka
Pútnické miesto Levoča. Zd...

Mobilná aplikácia Svätomariánska púť prináša prehľadné informácie o slovenských aj poľských pútnických miestach, ktoré sa viažu k mariánskej tematike. Nechýbajú medzi nimi lokality ako Mariánska hora v Levoči, Ľutina, Litmanová, Gaboltov, na poľskej strane Stara Wies, Kalwaria Paclawska, Krosno a Debowiec. Aplikácia zároveň obsahuje miesta mariánskeho kultu, to znamená kostoly a lokality zasvätené Panne Márii. Turisti – pútnici v aplikácii nájdu aj zaujímavosti v okolí, tipy na ďalšie výlety a mnohé praktické informácie.

 Zdroj foto: KOCR SVS
Zdroj foto: KOCR SVS

Zaujímavosťou je kalendár podujatí, v ktorom je umiestnený prehľad najväčších pútí. Výbornou pomôckou je presná lokalizácia a mapové podklady, vďaka čomu sa pútnici dostanú na správne miesto. Cestu pútnikom spríjemní aj Svätomariánska pieseň, kvíz a povzbudenia pútnika.

 Zdroj foto: KOCR SVS
Zdroj foto: KOCR SVS

Aplikácia je dostupná v slovenskom, anglickom a poľskom jazyku. Priebežne bude aktualizovaná. Na stiahnutie je dostupná zdarma na Google Play a App Store:

button-app-store-web-2.jpg

logo-JPG-Google-Play-na-web.jpg

Svätomariánska púť (Svetlo z východu) je vlajkovým projektom, v ktorom je zapojených 13 partnerov, vedúcim partnerom je Prešovský samosprávny kraj. Úlohou projektu je vytvoriť nový produkt cestovného ruchu, ktorý je inšpirovaný najznámejšou pútnickou trasou Santiago de Compostela. Súčasťou je dobudovanie prvkov turistickej infraštruktúry na vybraných pútnických miestach na slovensko-poľskom pohraničí – Levoča, Ľutina, Litmanová, Gaboltov, Stara Wies, Kalwaria Paclawska, Krosno a Debowiec

K aktivitám KOCR Severovýchod Slovenska v rámci projektu patrí okrem jeho prezentácie na výstavách cestovného ruchu aj príprava pútnických pasov, projektovej piesne, značenie pútnickej trasy a mnoho ďalších aktivít, ktoré súvisia s vybudovaním nového produktu CR.

Projekt Svätomariánska púť (“Svetlo z východu“) je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020.

interreg

Pozri tiež:

Svätomariánska púť ("Svetlo z východu")

Vlajkový projekt programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko, Prioritná os 1: Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia Projekt s názvom: Svätomariánska

TOP podujatia:

TOP výlety:

Všetky výlety