Kontakt

Kontakt

Kontakt

Kontakt

SEVEROVÝCHOD SLOVENSKA
Krajská organizácia cestovného ruchu 
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

 

Výkonný riaditeľ
Mgr. Martin Janoško 
riaditel@seve­rovychod.sk
+ 421 (0) 51 708 15 11

Médiá, PR 
Mgr. Barbora Čechová
media@severovychod­.sk 
+ 421 (0) 51 775 45 05 

Marketing 
Mgr. Miloš Němý
marketing@seve­rovychod.sk
+ 421 (0) 51 708 15 13