Kontakt

Kontakt

Kontakt

Kontakt

SEVEROVÝCHOD SLOVENSKA
Krajská organizácia cestovného ruchu 
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

 

Výkonný riaditeľ
Mgr. Martin Janoško 
riaditel@seve­rovychod.sk
+ 421 (0) 51 708 14 00

Médiá, PR 
Mgr. František Baláž
media@severovychod­.sk 
+ 421 (0) 51 708 15 13

Marketing a produkty
Bc. Jana Andraščíková, MBA.
marketing@severovychod.sk
+ 421 (0) 51 708 15 13

Mgr. Michal Jackovič
info@severovychod.sk
+ 421 (0) 51 775 45 05 

Ing. Veronika Beňková, MBA
region@severovychod.sk
+ 421 (0) 51 775 45 05