Objavte vďaka projektu Karpatské dobrodružstvá málo navštevované slovensko-poľské pohraničie s jeho veľkým turistickým potenciálom. Oblasť Prešovského kraja a Podkarpatského vojvodstva vás očarí nielen svojimi prírodnými hodnotami a kultúrnymi pamätihodnosťami, ktoré patria k unikátnym v rámci oboch štátov.

Prostredníctvom inovatívnych produktov cestovného ruchu zažijete nielen pokoj v lone karpatskej prírody, môžete sa vydať aj po stopách 1. a 2. svetovej vojny. 

Celá oblasť vás očarí množstvom chránených území, ktoré sú zaradené do zoznamu svetového, prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO. Karpatský oblúk je tiež miestom niekoľko storočného spolunažívania viacerých etnických skupín.

Dominantným minoritným etnikom sú Rusíni, na poľskej strane Lemkovia. Ich spôsob života, architektúra a gastronómia sú ďalšími lákadlami pri návšteve tohto regiónu.

História má okrem svetlých aj tienisté stránky, čoho svedectvom sú pietne miesta pripomínajúce tragické udalosti 1. a 2. svetovej vojny. Prebiehala tu aj Karpatsko-duklianska operácia – jedna z najťažších vojenských operácií v horskom teréne počas 2. svetovej vojny.  Budete mať možnosť navštíviť miesta bojov, kde sa nachádzajú pamätníky, pietne miesta, bunkre, pozorovateľne, bojová technika, vojenské cintoríny, ako aj pamiatky UNESCO.

Veľmi zaujímavou je aj turistická trasa Objavitelia čierneho zlata, ktorá vedie najzaujímavejšími a najdôležitejšími miestami súvisiacimi so vznikom a rozvojom ropného priemyslu na poľskom a čiastočne aj slovenskom území.

Poland-Slovakia_SK_01FUND_CMYK.jpg

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 -2020. 

VÝSTUPY PROJEKTU:

E-produkty  Multimediálne prezentácie  Mapy potenciálu  Mapy nových produktov zážitkového CR 

Podujatie  Viac informácií k projektu

Po stopách 1. a 2. svetovej vojny

Prírodné a kultúrne klenoty Polonín a Bieszczad

Objavitelia čierneho zlata

Viete o zaujímavom tipe na výlet?

Inšpirujte ostatných k návšteve miest, ktoré stoja za to!