Povinné zverejňovanie

Výročné správy:

Výročné správy KOCR severovýchod slovenska

Výzvy na predkladanie cenových ponúk:

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Zmluvy, faktúry a objednávky:

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019