Deň otvorených dverí SHMÚ - Gánovce

24. mar 9:00 - 16:00

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V AEROLOGICKOM  A RADIAČNOM CENTRE SHMÚ GÁNOVCE

24. marca 2023 v čase od 9.00 h do 16.00 h sa pri príležitosti Svetového dňa meteorológie v Aerologickom a radiačnom centre SHMÚ v Gánovciach pri Poprade uskutoční Deň otvorených dverí. Návštevníci sa počas neho budú môcť oboznámiť s činnosťou pracoviska, získať informácie z oblasti meteorológie a klimatológie a oboznámiť sa s meracou technikou.

Spoločné vypustenie meteorologického balóna s rádiosondou sa začne o 12 h. Všetci návštevníci pracoviska sú srdečne vítaní.

DOD_SHMU_2023

Poprad-Gánovce - Regionálne pracovisko SHMÚ

Adresa: Aerologické a radiačné centrum, Hlavná 178, 058 01 Gánovce
Kontakt: Anna Pribullová 0917 834 214, 052 773 1097, 0905 290 313, anna.pribullova@shmu.sk

SHMU - Ganovce_DOD

Vestibul 
organizácia návštevníkov, prezentácia SHMÚ, prezentácie na PC, videá, kvíz

  1. poschodie, č. dverí 112
    Meranie celkového ozónu a UV žiarenia
    Meranie vlastností aerosólov 
  2. poschodie, č.  dverí 108
    Aerologické merania a ich história
    Meranie slnečného žiarenia 

Exteriér
Základné meteorologické merania
Ukážka aerologického merania o 12. h (vypustenie meteorologického balóna)

SHMU Ganovce_DOD_2

 

POZRI TIEŽ:

Poprad

Vstupná brána do Vysokých Tatier. Aj takto prezývajú mesto Poprad, kde nájdete mnoho príležitostí ako si spríjemniť čas. Tatranská galéria Sídli v b...

Miesto podujatia: