Informácie

Dokumenty na stiahnutie 8. januára 2017

Výročné správy KOCR Severovýchod Slovenska...


Čítaj viacInformácie

Karpatské dobrodružstvá 14. augusta 2018

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 -2020.   Názov mikroprojektu: Karpatské dobrodružs...


Čítaj viacInformácie

Kontakt 14. júna 2018

Kontakt SEVEROVÝCHOD SLOVENSKAKrajská organizácia cestovného ruchu Námestie mieru 2080 01 Prešov   Výkonný riaditeľMgr. Martin Janoško riaditel@seve­rovychod.sk+ 421 (0) 51 708 15 11 Médiá, PR M...


Čítaj viacInformácie

O nás 14. júna 2018

Táto organizácia bola založená v zmysle zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu. Zakladateľom je Prešovský samosprávny kraj spolu s oblastnými organizáciami cestovného ruchu (OOCR)


Čítaj viacInformácie

Ochrana osobných údajov 25. júna 2018

Prevádzkovateľ: SEVEROVÝCHOD SLOVENSKA Krajská organizácia cestovného ruchu, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO 42238536 Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane os...


Čítaj viacInformácie

Povinné zverejňovanie 14. júna 2018

Výročné správy: Výzvy na predkladanie cenových ponúk: Zmluvy, faktúry a objednávky:...


Čítaj viacInformácie

Publikácie o Prešovskom kraji 14. júna 2018

Turistické noviny Prešovského kraja   Publikácie o Prešovskom kraji LEGENDARIUM 2019 - komiks Svetový hokej vs. svetové unikáty   UNESCO Najkrajšie cyklovýlety v Prešovskom kraji Hrady...


Čítaj viacInformácie

Svätomariánska púť ("Svetlo z východu") 2. januára 2017

Vlajkový projekt programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko, Prioritná os 1: Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia Projekt s názvom: Svätomariánska


Čítaj viacInformácie

Svätomariánska púť (“Svetlo z východu”) - Dokumenty 2. januára 2017

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.  11. 12. 13. 14. 15. 16.       a.       b. 17. 18. 19.       a. 20. 21. 22. 23. 24. 25.  26.  27.  28.  29.     29. a) Prílohy: ...


Čítaj viacInformácie