Horí, horí! alebo Aby nezhorelo!

26. aug 2018 15:00 - 18:00

Podujatie pod názvom Horí, horí! alebo Aby nezhorelo! je v tomto roku poslednou akciou z cyklu stretnutí Leto s Rákocim. Svoju prácu a techniku predstavia návštevníkom príslušníci Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Prešove. Rôzne formy cvičenia ukážu aj členovia Dobrovoľného hasičského zboru.

„Na návštevníkov čakajú viaceré aktivity ako napríklad striekanie na terč a iné formy cvičenia hasičských zručností,“ prezradil Mgr. Igor Lazorík, odborný pracovník Krajského múzea v Prešove.

Nedeľné popoludnie bude spojené aj s prehliadkou výnimočnej expozície Z dejín hasičstva, ktorá je jedinou svojho druhu na Slovensku. Obsahuje takmer 40 exponátov, najstarší pochádza z 18-teho storočia.

„Expozícia obsahuje dvojkolesové a štvorkolesové striekačky na ručný pohon, motorové striekačky a požiarne automobilové vozy československej výroby. Zaujímavé sú aj rôzne súčasti hasičskej výzbroje, ako napríklad kožené či plátenné vedrá vodné pušky, dobové prilby a uniformy, ale aj samaritánske pomôcky,“ hovorí Lazorík.

Hasičské popoludnie je pokračovaním dlhodobej spolupráce múzea so záchrannými zložkami. Jej cieľom je popularizovať verejnosti históriu požiarnej ochrany a techniky a predstaviť  nezastupiteľné hasičské povolanie.

„Leto s Rákocim je cyklom 4 podujatí počas letných nedieľ. Ponukou zaujímavého programu sa snažíme Prešovčanom a turistom spríjemniť návštevu Krajského múzea,“ dodáva  riaditeľka Krajského múzea v Prešove a autorka tohto projektu PhDr. Mária Kotorová, PhD.

Podujatie sa začne 26.augusta o 15.00 h. Záštitu nad ním prevzala primátorka mesta Prešov Ing. Andrea Turčanová a predseda Prešovského samosprávneho kraja PaedDr. Milan Majerský, PhD.

Pozri tiež:

Rákociho palác v Prešove

Najkrajší mestský palác Horného Uhorska – takýto titul mala renesančná stavba v tej najlukratívnejšej polohe Prešova v čase svojho vzniku v 16. storočí. Dnes v ňom sídli Krajské múzeum s bohatými expozíciami, vrátane najväčšej zbierky hasičskej techniky na Slovensku.

Miesto podujatia: