Naša Vansovej Lomnička

11. okt 2019 11:00 - 12. okt

Pozývame do regiónu severného Spiša a Pienin, kde sa koná 52. ročník festivalu umeleckého prednesu poézie a prózy Naša Vansovej Lomnička.

Nasa Vansovej Lomnicka

Miesto podujatia: