On-line projekt o zodpovednosti k prírodnému dedičstvu

22. mar - 30. apr

Vihorlatské múzeum v Humennom sa v rámci celosvetovej kampane k Svetovému dňu vody 2021 (22. marec) pripája k subjektom, ktoré si tematickými podujatiami pripomínajú význam vody pre zachovanie života na Zemi. Múzeum ako miesto vytvárania zodpovedného vzťahu ku kultúrnemu a prírodnému dedičstvu predkladá v rámci múzejného on-line projektu vzdelávania v múzeu Múzeum na doma ponuku pre pedagógov a žiakov základných škôl a predškolských zariadení.

Školám v procese súčasnej prezenčnej i dištančnej formy vyučovania ponúka formou prezentácie na webových stránkach múzea (www.muzeumhumenne.sk v sekcii Aktuality múzeum na doma, pre školy) základné informácie o problematike zachovania života na zemi z pohľadu vodného manažmentu. Žiaci sa dozvedia základné informácie o chemických a fyzikálnych osobitostiach vody, význame vody pri klimatických javoch, zastúpení vody v jednotlivých ekosystémoch, v hospodárstve, ako aj možnostiach optimalizácie vodného manažmentu pre zachovanie udržateľného rozvoja života na planéte Zem zo strany človeka.

Tematická ponuka v rámci vzdelávacích aktivít múzea je formou prezentácie zacielená na starších žiakov základných škôl a prostredníctvom zábavno-vzdelávacích pracovných listov oslovuje mladších žiakov základných škôl a žiakov predškolských zariadení. On-line ponuka Svetový deň vody vo Vihorlatskom múzeu v Humennom je pokračovaním objektového učenia v múzeu v rámci dlhodobého múzejného projektu Ku koreňom, tradíciám, hodnotám... v predmete biológia a  environmentálna problematika. Tematická prezentácia a pracovné listy budú počas celého kalendárneho roka pre školy a záujemcov prístupné na stiahnutie na stránke www.muzeumhumenne.sk v sekcii PRE ŠKOLY.

Hlavnou myšlienkou prezentovanej ponuky s odkazom na aktuálnu tému tohtoročného Svetového dňa vody − Čo pre Teba znamená voda je zodpovedný vzťah k vode, vodným zdrojom a vodnému hospodárstvu ako prírodnému dedičstvu. Našim cieľom je upriamiť pozornosť na fenomén vody ako najvýznamnejšieho faktora prírodného a spoločenského diania.

SVETOVÝ DEŇ VODY

POZRI TIEŽ:

Kaštieľ a skanzen v Humennom

Jednou z mnohých kultúrnych pamiatok Zemplína je renesančný kaštieľ v Humennom. K nádhernému interiéru kaštieľa patrí aj izba Márie Terézie. Má nezvyčajný osemuholníkový tvar a ukrýva pätoro tajných dverí. Neďaleký skanzen predstavuje život obyčajného dedinského ľudu.

 

Miesto podujatia: