Tatranská galéria otvorila svoje brány

19. apr 2021 - 31. júl

Program výstav na mesiace apríl a máj.

Aktuálne výstavy:

svetIzmov

Súbor výstav v rámci projektu Hry s umením 2020 reflektuje európske a slovenské moderné umenie 19. a 20. storočia. Invenčnou formou zapája návštevníka do poznávania umelcov impresionizmu, expresionizmu, surrealizmu, kubizmu, fauvizmu.
Edukačné texty a tvorivé úlohy umožňujú poznávanie výtvarných smerov pre rôzne vekové kategórie i školské skupiny.
Výstava predĺžená do 30. mája 2021

Keď ste si ma upiekli...

Komorná výstava pozostávajúca z diel s jánošíkovskou tematikou zo zbierkového fondu Tatranskej galérie. Návštevníci majú možnosť po prvýkrát uvidieť novšiu vzácnu akvizíciu – olejomaľbu Jánošíkova družina z konca 18. st. / začiatku 19. st. od neznámeho autora. Pre deti sú pripravené malovánky s týmto motívom.
Výstava potrvá do 30. mája 2021

Stála expozícia

Odkryté hodnoty APP

Stála expozícia diel zo zbierkového fondu Tatranskej galérie predstavuje to najlepšie z tvorby takmer 80 autorov. ARTklub TG Anjel Vianoc 2020 – predĺžená výstava Tradičná celoslovenská výstava detských prác s tematikou anjelských Vianoc.
Súťažné práce budú vystavené do 23. mája 2021

ARTklub TG

Anjel Vianoc 2020 – predĺžená výstava

Tradičná celoslovenská výstava detských prác s tematikou anjelských Vianoc.
Súťažné práce budú vystavené do 23. mája 2021

Vstupné na všetky výstavy je do 30. mája 2021 dobrovoľné!
Nebojte sa umenia!

***Súťaž o najzaujímavejšiu fotografiu:
Gedeon Majunke – 100. rokov od úmrtia významného architekta

Pri príležitosti okrúhleho výročia úmrtia rodáka zo Spišskej Soboty vyhlasuje Tatranská galéria súťaž o najzaujímavejšiu fotografiu stavieb tohto architekta.

Viac informácií o tom, ako sa do súťaže zapojiť, nájdete na: http://www.tatragaleria.sk/?id_menu=28162&caption=1

Vila Flóra Starý Smokovec
Výstavná sieň je dočasne zatvorená.

Galéria Ferdinand Katona
Stála expozícia TG v Spišskej Starej Vsi.
Výstavná sieň je dočasne zatvorená.

program 2021-04-05 april-maj

POZRI TIEŽ:

Tatranská galéria, Poprad

Galéria sídli v bývalej parnej elektrárni postavenej v secesnom štýle. Jedinečné priestory ponúkajú aj jedinečné zážitky – výstavy rozmanitých diel, koncerty, vystúpenia i tvorivé dielne.

Miesto podujatia: